Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών βρίσκεται στο Α΄ όροφο του σχολείου. Είναι εξοπλισμένο με σταθερό Η/Υ, βιντεοπροβολέα οροφής και επιτοίχιο διαδραστικό βιντεοπροβολέα, ηχητική εγκατάσταση και έχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Διαθέτει πλειάδα οργάνων φυσικής και χημείας και την απαραίτητη απαιτούμενη υποδομή για τη διεξαγωγή του μαθήματος των Φυσικών και της Μελέτης Περιβάλλοντος.

ΕΦΕ 1 ΕΦΕ 3 ΕΦΕ 5ΕΦΕ 6 ΕΦΕ 4ΕΦΕ 1