Επίδοση βαθμολογίας και τίτλων προόδου

Ιούν 202024
    Αγαπητοί γονείς​,
  Σας ενημερώνουμε η επίδοση της βαθμολογίας του Γ’ τριμήνου στους μαθητές/τριες της Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης και οι τίτλοι προόδου για όλους τους/τις μαθητές/τριές μας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 ως εξής: 
 
   Παρασκευή 26/6/2020 στις 8:15 π.μ. θα προσέλθουν στο Σχολείο και θα κατευθυνθούν αμέσως στις τάξεις τους οι μαθητές/τριες του 1ου υποτμήματος των Α/Δ/Ε/ΣΤ τάξεων και οι Β/Γ τάξεις, για να παραλάβουν τον έλεγχο προόδου Γ΄ τριμήνου και τον τίτλο προόδου σε κλειστό φάκελο. Οι μαθητές θα αποχωρήσουν με τη συνοδεία του δασκάλου τους στις 8:45 π.μ. ώστε αμέσως μετά να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη σχετική, καθημερινή απολύμανση των χώρων. 
   Αμέσως μετά, στις 9:30 π.μ. θα ακολουθήσει η προσέλευση του 2ου υποτμήματος των Α/Δ/Ε/ΣΤ  τάξεων για να πραγματοποιηθεί η ίδια διαδικασία όπως περιγράφεται πιο πάνω μέχρι τις 10:00 π.μ.
   Οι συνοδοί γονείς θα αναμένουν στους εξωτερικούς χώρους του Σχολείου (όπως γίνεται καθημερινά όταν γίνεται η παραλαβή των μαθητών/τριών την ώρα του σχολάσματος) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επίδοσης τίτλων και αποχαιρετισμού των παιδιών από τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να τα συνοδεύσουν και κατά την αποχώρηση.
   Για τους μαθητές / τριες που δεν προσέρχονται στο Σχολείο μετά από σχετική γραπτή δήλωση του κηδεμόνα για την προστασία ατόμου που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου ή για κάποιο άλλο λόγο, μπορούν οι γονείς τους να προσέλθουν την Παρασκευή 26/6/2020 από 10:30 μέχρι τις 12:00 π.μ. στο Σχολείο, λαμβάνοντας τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς του covid-19 ή θα ρυθμιστεί ο τρόπος επίδοσης της βαθμολογίας μετά από επικοινωνία του/της κηδεμόνα με το Σχολείο.
   Ευχαριστούμε για τη συνεργασία!
   Καλό καλοκαίρι!
 
Από τη Διεύθυνση του Σχολείου
 

Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μαΐ 202029

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» σας δίνεται η δυνατότητα, συμπληρώνοντας την Υπεύθυνη Δήλωση που θα βρείτε εδώ, να μην στείλετε το παιδί σας στο σχολείο στο διάστημα από 1η Ιουνίου 2020 έως και 26 Ιουνίου 2020 εφόσον ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσεί.

Tην Υπεύθυνη Δήλωση μπορείτε :

 1. είτε να τυπώσετε, να υπογράψετε και να τη στείλετε σκαναρισμένη  στο mail του σχολείου.
 2. είτε να τη συμπληρώσετε πλήρως και απλά να τη στείλετε στο e-mail του σχολείου χωρίς υπογραφή αλλά με σημειωμένο ολογράφως το ονοματεπώνυμό σας στη θέση της υπογραφής. 

Παρακαλούμε όπως στο θέμα του μηνύματος να γράψετε «ΠΕΡΙ ΑΠΟΥΣΙΩΝ«.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Ενημέρωση και οδηγίες για την επαναλειτουργία του Σχολείου μας.

Μαΐ 202028

Αγαπητοί γονείς,

Είναι ήδη γνωστό ότι το ΥΠΑΙΘ αποφάσισε την επαναλειτουργία των δημοτικών σχολείων μας από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου και μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020. 

Μετά από την σημερινή συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου μας και σύμφωνα με το πλαίσιο των σχετικών εγκυκλίων και ΦΕΚ σας ενημερώνουμε ότι:

 1. Οι Β΄ και Γ΄ τάξεις θα λειτουργούν καθημερινά με όλους τους μαθητές τους

 2. Οι Α΄, Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄, διαιρέθηκαν σε δύο υποτμήματα τα οποία θα λειτουργούν εκ περιτροπής. Κατά συνέπεια την πρώτη εβδομάδα έναρξης λειτουργίας, οι μαθητές του α΄ υποτμήματος θα προσέρχονται στο Σχολείο και θα παρακολουθούν μαθήματα τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ενώ οι μαθητές του β΄ υποτμήματος τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη. Στη συνέχεια, την επόμενη εβδομάδα, οι μαθητές του α΄ υποτμήματος προσέρχονται και παρακολουθούν μαθήματα τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη, ενώ του β΄ υποτμήματος τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Κατά τον ίδιο τρόπο, θα εναλλάσσεται η φοίτηση των μαθητών/τριών ανά εβδομάδα για κάθε υποτμήμα, μέχρι τη λήξη των μαθημάτων στις 26 Ιουνίου 2020. Ήδη φροντίσαμε ώστε τα αδέλφια, να έρχονται τις ίδιες ημέρες για διευκόλυνση των γονέων. Θα σας αποσταλεί άμεσα email, με το οποίο θα ενημερωθείτε σε ποιο υποτμήμα της τάξης θα ανήκει/ουν το/τα παιδί/ιά σας και ποιες ημέρες πρέπει να έρχεται/ονται στο Σχολείο. 

 3. Το Ολοήμερο δε θα λειτουργήσει. 
 4. Οι μαθητές / τριες θα προσέρχονται στο Σχολείο αυστηρά στο διάστημα 8:00 – 8:15 π.μ. Θα γίνεται η υποδοχή τους από τους εφημερεύοντες στην είσοδο του Σχολείου που βρίσκεται επί της οδού Ιθάκης και θα πηγαίνουν αμέσως στην τάξη τους. Στην τάξη ο/η εκπαιδευτικός που έχει την 1η ώρα μάθημα τους τοποθετεί σε συγκεκριμένη θέση στο θρανίο. Οι αίθουσες και οι θέσεις των θρανίων έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, τηρώντας την ελάχιστη απόσταση του 1,5 μέτρου.

 5. Δεν επιτρέπεται η πρωινή συγκέντρωση στο προαύλιο και η προσευχή θα γίνεται μέσα στις τάξεις σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. 

 6. Η είσοδος των γονέων δεν επιτρέπεται στο Σχολείο. Η επικοινωνία τους με τους εκπαιδευτικούς και τον Διευθυντή του Σχολείου μπορεί να γίνεται είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκτός εκτάκτων περιπτώσεων. 

 7. Στις τάξεις θα υπάρχει αντισηπτικό για όλα τα παιδιά.

 8. Η καθαρίστρια θα παρευρίσκεται τις πρωινές ώρες στο Σχολείο και θα καθαρίζει στα διαλείμματα (καρέκλες – θρανία) και την ώρα των μαθημάτων τις υπόλοιπες επιφάνειες (κουπαστές, τουαλέτες, γραφεία κλπ). 

 9. Το σχολικό κυλικείο θα παραμείνει κλειστό. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να φροντίζετε ώστε τα παιδιά να έχουν μαζί τους κολατσιό καθώς και μπουκάλι με νερό.

 10. Οι βρύσες του σχολείου θα είναι ελεγχόμενες για να αποτρέπονται τα παιδιά να πίνουν με το στόμα.

 11. Καλό θα είναι επίσης τα παιδιά να έχουν μαζί τους καπέλο, ατομικά χαρτομάντηλα και αντισηπτικά μαντηλάκια ή αντισηπτικό υγρό. 

 12. Οι μαθητές θα προαυλίζονται τηρώντας όλα τα αναγκαία μέτρα σε συγκεκριμένο χώρο των προαυλίων υπό την επίβλεψη των εφημερευόντων εκπαιδευτικών. 

 13. Οι μαθητές θα κατεβαίνουν στα διαλείμματα και θα αποχωρούν από το Σχολείο από διαφορετικές σκάλες, με συγκεκριμένη χρονική σειρά και πάντα με τη συνοδεία του εκπαιδευτικού της τελευταίας ώρας.

 Από την οδό Ιθάκης θα αποχωρούν οι τάξεις Α, Β, Ε, και ΣΤ.

Από την οδό Ρόδου θα αποχωρούν οι τάξεις Γ και Δ.

 1. Πιθανόν από Δευτέρα 1/6/2020, θα επανεκκινήσει και το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα». Γι’ αυτό τον λόγο τα παιδιά πρέπει να έχουν μαζί τους και μια σακούλα για τη μεταφορά των γευμάτων. 

 2. Για την καλύτερη επίβλεψη των παιδιών και την αποφυγή συνωστισμού, σας θυμίζουμε ότι δεν επιτρέπεται η παραμονή σας στα κάγκελα και τις πόρτες του σχολείου κατά την διάρκεια λειτουργίας του και ιδιαίτερα κατά την άφιξη και αποχώρηση των παιδιών.

 3. Εάν κάποιος μαθητής/τρια παρουσιάσει ύποπτα συμπτώματα ίωσης θα πρέπει να παραμένει σπίτι του και να ενημερωνόμαστε άμεσα, ιδιαίτερα αν τα συμπτώματα αυτά παραπέμπουν στον θανατηφόρο ιό .

Θα θέλαμε να εφιστήσουμε την προσοχή σας στις παραπάνω οδηγίες για την ασφάλεια όλων μας και ιδιαίτερα των ευάλωτων συνανθρώπων μας.

Με την πολύτιμη βοήθειά σας και την προσπάθεια όλων μας θα αντιμετωπίσουμε την δύσκολη αυτή κατάσταση χωρίς επιπτώσεις στην υγεία μας.

Για οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερωνόσαστε άμεσα από τον ιστότοπο του σχολείου και από τα e mail σας.

Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόησή σας και με την συνεργασία μας όλα θα πάνε καλά.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Φοίτηση μαθητών του σχολείου μας στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2020 – 2021

Μαΐ 202017

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Όσοι από εσάς επιθυμείτε να φοιτήσει το/τα παιδί/ιά σας στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2020-2021 πρέπει να υποβάλετε Αίτηση Εγγραφής σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο.

Φέτος, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας και για την προστασία της δημόσιας υγείας, μπορείτε να στείλετε την αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 1. Κατεβάζετε και συμπληρώνετε τη σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση. Τη σκανάρετε και μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση εργασίας, κάρτα ανεργίας κλπ) τα στέλνετε στο email του σχολείου 11dimperisteriou@gmail.com με θέμα: «ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 2020-2021»
 2. Συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτηση κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο https://forms.gle/yu24QugA1zRqjpCi6 και τα δικαιολογητικά τα φέρνετε την πρώτη μέρα λειτουργίας του Σχολείου για το επόμενο σχολικό έτος 2020-2021.

Από τη διεύθυνση του σχολείου

 

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την εγγραφή των μαθητών της Α΄ τάξης

Μαΐ 202014

Αγαπητοί γονείς

Για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου οι εγγραφές θα διενεργούνται καθημερινά 09:00 π.μ – 11:00 π.μ από τον διευθυντή του σχολείου από τις 15/5/2020 – 29/5/2020 σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  Ο γονέας του προς εγγραφή μαθητή καταθέτει σχετική αίτηση εγγραφής η οποία παρέχεται και από το σχολείο και είναι αναρτημένη στο ιστολόγιό του.

Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και αποφυγής συνωστισμού ο γονέας θα πρέπει να επικοινωνήσει πρώτα με το σχολείο στο τηλέφωνο 210 5712424 προκειμένου να καθορισθεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα προσέλευσής του με τήρηση των κανόνων προσωπικής προστασίας (μάσκα, γάντια και ατομικό στυλό).

Στην Πρώτη (Α΄) Τάξη γράφονται παιδιά, που γεννήθηκαν από 01/01/2014 μέχρι και 31/12/2014 και κατοικούν στα όρια του σχολείου (είναι αναρτημένα στο ιστολόγιο και στον πίνακα ανακοινώσεων)

Για την εγγραφή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση (παρέχεται και από το Σχολείο και είναι αναρτημένη στο ιστολόγιό του)

β. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (προσκόμιση εάν είναι δυνατόν ή αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το σχολείο).

γ. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

δ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) που συμπληρώνεται από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί ή ΔΩΡΕΑΝ από το Κέντρο Υγείας της περιοχής )

ε. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας ή απόδειξη ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ, ή συμβόλαιο οικίας κ.λπ.)

στ. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.

Χωρίς την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής

Περιστέρι, 14–05–2020

Ο Διευθυντής  του  11ου Δ.Σ. Περιστερίου

ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ενημέρωση για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Απρ 202015

Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, συμπληρώνοντας την φόρμα στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι αύριο 16-4-20 και ώρα 13:00, εάν το παιδί σας μαθητής/τρια του σχολείου μας, μπορεί να παρακολουθήσει και να συμμετέχει στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τα μέσα που διαθέτετε ως οικογένεια, ώστε οι εκπαιδευτικοί μας να διαμορφώσουν ανάλογα την διδασκαλία τους (ύλη, μέθοδο, συχνότητα). Η φόρμα να συμπληρωθεί για κάθε αδελφάκι ξεχωριστά.

 Φόρμα συμπλήρωσης  στοιχείων

Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή και βοήθειά σας.

Σύνδεσμοι των ψηφιακών τάξεων του σχολείου μας

Μαρ 202030

 

Αγαπητοί γονείς,

Εδώ θα βλέπετε τον σύνδεσμο των ψηφιακών τάξεων του σχολείου μας.  Κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δική του ψηφιακή τάξη, επομένως ο μαθητής θα πρέπει να κάνει αίτημα συμμετοχής στην τάξη του δασκάλου του καθώς και στην ψηφιακή τάξη όποιου  εκπαιδευτικού ειδικότητας διδάσκει στο τμήμα του.  Μπορείτε εύκολα, από τον σύνδεσμο του κάθε δασκάλου, να εισέλθετε στην ψηφιακή τάξη του ακολουθώντας τις οδηγίες που επιβοηθητικά σας έχουμε στείλει στα email σας.

ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΘΩΜΑΣ Δ2 e-me.edu.gr/groups/11dimperist-d2
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Β2 e-me.edu.gr/groups/11dimperist-b2
ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΠΕ https://eclass.sch.gr/
ΚΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑ https://eclass.sch.gr/
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΠΕΡΣΑ-ΠΕΡΔΙΚΑ Α1 e-me.edu.gr/groups/11dimperist-a
ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α2 e-me.edu.gr/groups/11dimperist-a2
ΛΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚ eclass.sch.gr/courses/9050380146
ΛΟΥΡΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ2 eclass.sch.gr/courses/9050380112/
ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ1 e-me.edu.gr/groups/11dimperist-g1
ΜΟΥΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΙΑ Β1 https://eclass.sch.gr/
ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε2 e-me.edu.gr/groups/E2-11o-dimotiko-Peristeri-2020
ΠΑΙΝΕΣΗ ΕΛΕΝΗ Γ2 e-me.edu.gr/groups/11dimperist-g2
ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΡΛ 4all.e-me.edu.gr/groups/11dimperist-e1p
ΡΕΦΕΝΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ1 e-me.edu.gr/groups/11dimperist-d1
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α1 (ΕΖ) https://eclass.sch.gr/courses/9050380184/
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ B1(EZ) https://eclass.sch.gr/courses/9050380183/
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Δ2(ΕΖ) https://eclass.sch.gr/courses/9050380176/
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤ1 e-me.edu.gr/groups/11dimperist-st1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε1 https://e-me.edu.gr/groups/11dimperist-e11
ΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΓΓΛ. eclass.sch.gr/courses/9050380130/
ΤΣΙΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΑ https://eclass.sch.gr/
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α1 (ΞΓ) e-me.edu.gr/groups/11dimperist-a1-english
Α2 (ΞΓ) e-me.edu.gr/groups/11dimperist-a2-english
Β1 (ΞΓ) e-me.edu.gr/groups/11dimperist-b1-english
Β2 (ΞΓ) e-me.edu.gr/groups/11dimperist-b2-english
Δ1 (ΞΓ) e-me.edu.gr/groups/11dimperist-d1-english
Δ1 (ΞΓ) e-me.edu.gr/groups/11dimperist-d2-english
Ε1 (ΞΓ) e-me.edu.gr/groups/11dimperist-e1-english
Ε2 (ΞΓ) e-me.edu.gr/groups/11dimperist-e2-english
ΣΤ1 ΞΓ e-me.edu.gr/groups/11dimperist-st1-english
ΣΤ2 ΞΓ e-me.edu.gr/groups/11dimperist-st2-english
ΜΠΛΑΤΣΙΩΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΟΥΣ. e-me.edu.gr/groups/11dima1musicclass
e-me.edu.gr/groups/11dima2musicclass
e-me.edu.gr/groups/11dimb1musicclass
e-me.edu.gr/groups/11dimb2musiclass
e-me.edu.gr/groups/11dimc1musicclass
e-me.edu.gr/groups/11dimc2musiccclass
e-me.edu.gr/groups/11dimd1musicclass
e-me.edu.gr/groups/11dimd2musicclass
e-me.edu.gr/groups/11dime1musicclass
e-me.edu.gr/groups/11dime2musicclass
e-me.edu.gr/groups/11dimstmusicclass
ΜΑΝΕΑ ΙΣΙΔΩΡΑ Τ.Ε. eclass.sch/courses/9050380154   Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ
 eclass.sch/courses/9050380153 Γ ΤΑΞΗ
 eclass.sch/courses/9050380152  Γ ΤΑΞΗ
eclass.sch/courses/9050380151 Β ΤΑΞΗ
eclass.sch/courses/9050380150 Β, Γ Δ Ε ΣΤ
eclass.sch/courses/9050380149 Β Γ Δ Ε ΣΤ
eclass.sch/courses/9050380147  Γ ΤΑΞΗ
eclass.sch/courses/9050380136   Β Γ Δ Ε ΣΤ
ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΛΛ. eclass.sch.gr/courses/9050380116/ Ε
eclass.sch.gr/courses/9050380117/ ΣΤ
eclass.sch.gr/courses/9050380120/ Ε
eclass.sch.gr/courses/9050380155/ Ε
eclass.sch.gr/courses/9050377137/ ΣΤ
eclass.sch.gr/courses/9050377142/ ΣΤ
eclass.sch.gr/courses/9050380156/ Ε

Αποστολή στοιχείων σύνδεσης μαθητή στο Π.Σ.Δ.

Μαρ 202027

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα ολοκληρώσαμε την αποστολή των στοιχείων σύνδεσης των παιδιών σας στο email που μας καταχωρίσατε.

Είναι πολύ σημαντικό να συνδεθείτε έστω μια φορά στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ακολουθώντας τις οδηγίες που σας αναγράφουμε στο email. Μόνο έτσι το σύστημα θα τον αναγνωρίσει ως μαθητή του σχολείου μας και θα του επιτρέψει είτε να δηλώσει ο ίδιος εγγραφή στα μαθήματα που υπάρχουν ήδη είτε στην εύρεση και πρόσκλησή του από τους εκπαιδευτικούς βάσει του ονόματος χρήστη που σας γνωστοποιήσαμε.

Επίσης σας συνιστούμε να φυλάξετε το έγγραφο με τα στοιχεία σύνδεσης που σας αποστείλαμε, γιατί τα στοιχεία αυτά  θα ισχύουν μέχρι την Γ΄Λυκείου τουλάχιστον.

Οι δυσκολίες σύνδεσης που αντιμετωπίζουμε στις προτεινόμενες πλατφόρμες e-me και e-class οφείλονται στην απότομη και  τεράστια αύξηση των μελών.  Ελπίζουμε ότι μέχρι τις 30/3/2020, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής των μαθητών, τα προβλήματα να εχουν επιλυθεί και τα ηλεκτρονικά μαθήματα να ξεκινήσουν κανονικά.

Σας ευχόμαστε να έχετε υγεία και θα κάνουμε ότι μπορούμε για να είμαστε κοντά σας αλλά εξ’ αποστάσεως.

 

Ενημέρωση των γονέων για τη δημιουργία μαθητικών λογαριασμών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Μαρ 202023

Αγαπητοί γονείς

Μετά και τη γνωστοποίηση της επέκτασης της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων και σε εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου της κ. Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ξεκινά η διαδικασία της εξ αποστάσεως  εκπαίδευσης.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση συνιστά το πιο πρόσφορο μέσο, για να διατηρήσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας, χωρίς σε καμιά περίπτωση να αποσκοπεί στην υποκατάσταση της δια ζώσης διδασκαλίας ούτε στην κάλυψη της ύλης

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της κ. Υφυπουργού η διαδικασία περιλαμβάνει την υποχρέωση των γονέων να μπουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και να προβούν σε δημιουργία μαθητικού λογαριασμού.

Προκειμένου όμως να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των γονέων λόγω της ταυτόχρονης μαζικής εισόδου χιλιάδων γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, αλλά και λόγω των περιορισμένων τεχνικών γνώσεων ορισμένων εξ’ αυτών, το σχολείο αποφάσισε :

Να προβεί στη δημιουργία των μαθητικών λογαριασμών από το σχολείο για όλους τους μαθητές του   και την

κοινοποίηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στο e-mail που μας έχετε δηλώσει) του ονόματος χρήστη (user name) καθώς και του κωδικού πρόσβασης (Password) το οποίο αφού λάβετε πρέπει να αλλάξετε .

Επειδή όπως σας αναφέραμε ακόμα και από εμάς, η είσοδος είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη τις περισσότερες ώρες, μόλις ολοκληρώσουμε τη διαδικασία θα σας ενημερώσουμε για τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε.

Οι λογαριασμοί αυτοί θα ενεργοποιηθούν με τη συναίνεσή σας. Για την συντόμευση των διαδικασιών και την  γρηγορότερη ενεργοποίηση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, όποιος δε συναινεί στην περιγραφόμενη  διαδικασία καλείται μέχρι την Τρίτη 24/3/2020 και ώρα 12:00 με e-mail (11dimperisteriou@gmail.com) να μας ενημερώσει σχετικά. Το σχετικό έντυπο θα σας σταλεί με e-mail ή μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ, το οποίο αφού υπογράψετε πρέπει να μας το αποστείλετε με όποιο πρόσφορο τρόπο νομίζετε.  Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας το σχολείο, δια των αρμοδίων οργάνων διοίκησής του, θεωρεί ότι ΣΥΝΑΙΝΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Όλοι πρέπει να κατανοήσουμε τις δυσκολίες της διαδικασίας, όμως είμαστε υποχρεωμένοι ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί να υπερβούμε τα εμπόδια για το καλό των παιδιών και της χώρας μας κατ’ επέκταση.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο e mail του σχολείου.

Ό Δντής του σχολείου
Καραπάτης Βασίλειος

Επικαιροποίηση στοιχείων

Μαρ 202017

  Στα πλαίσια της ενημέρωσης της πληροφοριακής πλατφόρμας myschool του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων απαιτείται, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν Φ7/ 4480 / 16 Μαρτίου 2020 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης,  η καταχώρηση και επικαιροποίηση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων e-mail και κινητών τηλεφώνων των κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να συμπληρώσετε στην φόρμα τα παραπάνω στοιχεία πατώντας στον εξής σύνδεσμο:

Φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων

 

Ο Διευθυντής

Βασίλης Καραπάτης

 

« Παλιότερα άρθρα

Καλώς ήρθατε !

Ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας καλωσορίζουν στο Ιστολόγιo και σας εύχονται μια ευχάριστη και χρηστική περιήγηση !

Ώρα Ελλάδας

Ο καιρός


Kατηγορίες

Αρχείο

Μοναδικοί Επισκέπτες Ιστολογίου από 15/10/2012

μετρητής επισκεψιμότητας

RSS Β΄ Επίπεδο Τ.Π.Ε

 • 13/07/2016 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΛΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. (http://e-pimorfosi.cti.gr) 13 Ιουλίου 2016
  Γίνεται γνωστό ότι η Πύλη Ενημέρωσης σχετικά με το νέο έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β' επιπέδου Τ.Π.Ε.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
 • 05/05/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ι.Τ.Υ.Ε. – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 9 Μαΐου 2016
  Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε. – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»), στο πλαίσιο εμπλουτισμού των βάσεων δεδομένων δυνητικών συνεργατών του σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών, καλεί επιστήμονες, αποφοίτους Α.Ε.Ι., με μεταπτυχιακή εξειδίκευση ή/και εμπειρία (επαγγελματική απασχόληση) στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για πιθανή […]
 • 26/04/2016 ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α’ ΚΑΙ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ 26 Απριλίου 2016
  Γίνεται γνωστό ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης Α και Β επιπέδου ΤΠΕ για τους εκπαιδευτικούς που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις αντίστοιχες δοκιμασίες πιστοποίησης των παρακάτω περιόδων: 5ης περιόδου πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ (Φεβρουάριος – Απρίλιος 2015), 4ης περιόδου πιστοποίησης Β' Επιπέδου ΤΠΕ (Μάιος Ιούλιος 2014) και 5ης περιόδου Read More...

Επισκέπτες Ιστολογίου από 11/2/2013 ανά χώρα προέλευσης

Flag Counter

ΗμερολόγιοTop
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων