Τμήμα Ένταξης

Η αίθουσα του Τμήματος Ένταξης βρίσκεται στον Α΄ όροφο του σχολείου. Διαθέτει σταθερό Η/Υ, σύνδεση με το διαδίκτυο και πληθώρα εκπαιδευτικών βοηθημάτων διδασκαλίας.

Τμήμα Ένταξης