Γραφείο εκπαιδευτικών

Το γραφείο των εκπαιδευτικών βρίσκεται στο ισόγειο. Διαθέτει δύο σταθερούς Η/Υ, δύο σαρωτές, δύο μηχανήματα εκτύπωσης και σημαντικό αριθμό εξοπλισμού γραφείου για την άνετη προετοιμασία και  διεκπεραίωση των εργασιών και καθηκόντων των εκπαιδευτικών

Γραφείο εκπαιδευτικών 1
Άποψη του γραφείου εκπαιδευτικών
Γραφείο εκπαιδευτικών 2
Άποψη γραφείου εκπαιδευτικών