Η ταυτότητα του 11ου ΔΣ Περιστερίου

Το 11ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου, που εδρεύει στο Περιστέρι στη συμβολή των οδών Ιθάκης και Ρόδου 1, ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 142/12-7-1959 ενώ ως Ολοήμερο ορίστηκε με το ΦΕΚ 1130/30-08-2001.

Με τη Φ.50/174/84570/Γ1/20-6-2013 Υπουργική Απόφαση το σχολείο μας ορίστηκε ως Ολοήμερο Σχολείο με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Εγγράφονται ή μετεγγράφονται μαθητές/ήτριες  που κατοικούν εντός των ορίων του παρακάτω χάρτη:

Όρια 11ου ΔΣ