Αίθουσα μουσικής

Η αίθουσα μουσικής βρίσκεται στον Α΄ όροφο του σχολείου. Διαθέτει σταθερό Η/Υ, σύνδεση στο διαδίκτυο,  βιντεοπροβολέα, διαδραστικό πίνακα, ηχητικό σύστημα, αρμόνιο, έγχορδα και άλλα μουσικά όργανα.

Αίθουσα μουσικής 1
Άποψη της αίθουσας
Αίθουσα μαιυσικής 2
Άποψη της αίθουσας