Κεντρικό προαύλιο

Το σχολείο μας διαθέτει ευρύχωρο προαύλιο, με στεγασμένα, απάνεμα και λειτουργικά σημεία.

Χαρακτηριστικά σημεία του προαυλίου είναι και τα παρακάτω:

Η κεντρική είσοδος του σχολείου μας
Η κεντρική είσοδος του σχολείου μας
Κεντρικό στεγασμένο τμήμα
Κεντρικό στεγασμένο τμήμα
Στεγασμένο τμήμα/Κυλικείο
Στεγασμένο τμήμα/Κυλικείο
Κεντρικό Προαύλιο/Νότιο τμήμα
Κεντρικό Προαύλιο/Νότιο τμήμα
Κεντρικό Προαύλιο/Βόρειο τμήμα
Κεντρικό Προαύλιο/Βόρειο τμήμα