Μάιος 2022 | Εκλογές Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογικής διαδικασίας

Μετά την εκλογική διαδικασία που έληξε την 09/05/2022, εκλέχθηκαν οι κάτωθι υποψήφιοι, με την ακόλουθη σειρά:

1. ΚΑΝΙΩΤΗ ΝΑΝΑ
2. ΚΑΛΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
3. ΚΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ
4. ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΛΑΒΙΝΙΑ
5. ΜΗΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
6. ΦΛΟΥΣΚΟΥΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
7. ΦΛΟΥΣΚΟΎΝΗΣ ΘΕΌΔΩΡΟΣ.

Την 14/05/2022 πραγματοποιήθηκε συγκρότηση για το νέο Δ.Σ., το οποίο έχει ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΝΙΩΤΗ ΝΑΝΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΛΑΒΙΝΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΜΗΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΦΛΟΥΣΚΟΥΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΦΛΟΥΣΚΟΎΝΗΣ ΘΕΌΔΩΡΟΣ.