Αίθουσα Εικαστικών

Η αίθουσα Εικαστικών βρίσκεται στον Α΄ όροφο του σχολείου μας. Διαθέτει μεγάλα τραπέζια για ατομική και ομαδική εργασία, σημαντική ποσότητα υλικών και μεγάλες ελεύθερες  επιφάνειες για την έκθεση των δημιουργημάτων των παιδιών.

Αίθουσα εικαστικών 2
Άποψη αίθουσας Εικαστικών
Αίθουσα εικαστικών 3
Άποψη αίθουσας Εικαστικών
Αίθουσα εικαστικών 1
Άποψη αίθουσας Εικαστικών