Εργαστήριο Πληροφορικής

Η αίθουσα Πληροφορικής βρίσκεται στο ισόγειο. Είναι εξοπλισμένη με 16 σύγχρονους επιτραπέζιους Η/Υ,  επιτοίχιο διαδραστικό βιντεοπροβολέα και ηχητική εγκατάσταση. Ταυτόχρονα διαθέτει ικανό αριθμό συστημάτων ρομποτικής κατάλληλων για μαθητές/ήτριες όλων των τάξεων.

Αίθουσα πληροφορικής 1

Αίθουσα πληροφορικής 2

Αίθουσα πληροφορικής 3