Εκπαιδευτική Νομοθεσία

Στη σελίδα αυτή προβάλλουμε την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά κυρίως την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η σελίδα θα ανανεώνεται μέχρι να συμπληρωθούν όλα τα θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Εάν παρόλα αυτά σας ενδιαφέρει κάποιο συγκεκριμένο θέμα για το οποίο θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες, ενημερώστε μας στο email του Σχολείου μας.

  Συγχρόνως έχετε υπόψη σας ότι πολλές από τις παρακάτω διατάξεις έχουν τροποποιηθεί.

  • Για να κατεβάσετε το Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 το οποίο ρυθμίζει θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων πατήστε εδώ
  • Τροποποιήσεις του Προεδρικού Διατάγματος 79/2017 που αφορούν διάφορα θέματα  μπορείτε να δείτε στα άρθρα 23 και 24 του νόμου 4559/2018 πατώντας εδώ
  • Οι σχολικές δράσεις (εκπαιδευτικές επισκέψεις, ημερήσιες εκδρομές) πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 79/2017 όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα:   23 του Νόμου 4559/2018,  204 παρ. στ του Νόμου 4610/2019 και 49 του Νόμου 4653/2020 (αφορά ημερήσιες).   Την Υπουργική Απόφαση Φ. 14/89494/ΓΔ4/2020 – ΦΕΚ 2888/Β/17-7-2020
  • Για να δείτε και να κατεβάσετε το ΦΕΚ που ορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Διευθυντών, Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων καθώς και του Διδακτικού Προσωπικού κάντε κλικ εδώ.
  • Για να ενημερωθείτε για τη νομοθεσία που διέπει την είσοδο τρίτων (μη εκπαιδευτικού προσωπικού) στο χώρο του σχολείου κάντε κλικ εδώ.
  • Για να ενημερωθείτε για τους όρους και τις προϋποθέσεις παραχώρησης σχολικών χώρων για εκπαιδευτικές δραστηριότητες κάντε κλικ εδώ.
  • Δείτε και κατεβάστε το Π.Δ 8 /1995, που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 3/10-1-1995 τ.Α΄ σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου.
  • Για να δείτε και να κατεβάσετε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού  για τη Β΄ Ξένη Γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο κάντε κλικ εδώ.
  • Δείτε εδώ πώς ρυθμίζονται σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας θέματα χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής στους μαθητές εντός του σχολικού ωραρίου.