Σχολική Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη 2 outside

Η σχολική μας βιβλιοθήκη βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου. Διαθέτει πλήρη ηλεκτρονικό  εξοπλισμό (Η/Υ, Βιντεοπροβολέα, Ηχεία) και πλούσια συλλογή από παιδικά και όχι μόνο βιβλία).

Βιβλιοθήκη 1 Βιβλιοθήκη 2