Γραφείο Διεύθυνσης

Το γραφείο της Διεύθυνσης  βρίσκεται στο ισόγειο και είναι η καρδιά του σχολείου μας. Διαθέτει πλήρη εξοπλισμό γραφείου για την υποστήριξη του έργου του Δ/ντή και της Υπ/ντριας της σχολικής μονάδας.

Γραφείο Διεύθυνσης
Άποψη του γραφείου Διεύθυνσης