Την  Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014, το τμήμα Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τους Περιφερειακούς Συντονιστές του ΙΤΥΕ, κ.κ.  Άννα Μονέφτση και Νίκο Μιχαηλίδη, διοργάνωσε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ημερίδα με θέμα: «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και η αξιοποίησή του στο πλαίσιο καλών πρακτικών».

Η ημερίδα απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ03, ΠΕ04 & ΠΕ19/20 που διδάσκουν σε Γυμνάσια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της Δράσης ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και παραδειγμάτων καλών πρακτικών για τα διδακτικά αντικείμενα των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας, της Γεωγραφίας και της Πληροφορικής.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της Ημερίδας

Δείτε εδώ όλες τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στην Ημερίδα

Συνολικά τα αποτελέσματα της ημερίδας κρίνονται ως ιδιαίτερα θετικά για την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το διαθέσιμο Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τους τρόπους αξιοποίησης του στο πλαίσιο καλών πρακτικών, κρίνεται όμως αναγκαία η υλοποίηση στη συνέχεια βιωματικών εργαστηρίων που να εστιάζουν στο σχεδιασμό και στην υποβολή καλών πρακτικών με την προϋπόθεση ότι ο κόμβος «Συμμετέχω» θα είναι σε πλήρη λειτουργία και ότι θα είναι δυνατή η υποβολή και αναζήτηση καλών πρακτικών.

Περισσότερα για την Ημερίδα μπορείτε να δείτε εδώ: http://i-participate.gr/events/669

Τέλος, δείτε και ορισμένες φωτογραφίες από την Ημερίδα: