Στα πλαίσια του μαθήματος “Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση” (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ) κατά το εαρινό εξάμηνο 2011 πραγματοποιήθηκε έρευνα με τη συνδρομή όλων των φοιτητών του μαθήματος.

Ο σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας ήταν η συλλογή και ανάλυση μαρτυριών ενεργών εκπαιδευτικών κυρίως από τη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι ξεχώρισαν μέσα από την ενασχόλησή τους με τις web 2.0 τεχνολογίες και την δημιουργική χρήση τους στην εκπαιδευτική πρακτική τους.

Διαβάστε στη συνέχεια ολόκληρο το τελικό κείμενο (σε μορφή eBook) με τις μαρτυρίες των εκπαιδευτικών.

Δείτε το στο slideshare.net

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήρια μου στην ομάδα των φοιτητών και στον καθηγητή τους Παλαιγεωργίου Γιώργο για την πολύ καλή δουλειά τους και φυσικά να τους ευχαριστήσω για την τιμή που μου έκαναν να με συμπεριλάβουν στην ομάδα αυτή των 26 εκπαιδευτικών.