Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε ένα σχέδιο μαθήματος και δραστηριότητες για τη διδασκαλία της ενότητας Λογισμικό Υπολογιστή.


Θεματικός Άξονας: Γνωρίζω και χειρίζομαι τον υπολογιστή

Μάθημα: Γνωριμία με το Λογισμικό του Υπολογιστή

Τάξεις: Δ΄ – ΣΤ΄

Χρόνος: 1 διδακτική ώρα (45΄)

Σχέδιο Μαθήματος: Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο τη διδασκαλία των βασικών εννοιών για το Λογισμικό του Υπολογιστή και απευθύνεται στις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού (Δ΄ – ΣΤ΄).

Ξεκινάμε με την προβολή της παρακάτω παρουσίασης (διάρκειας περίπου 12 λεπτών), η οποία αποτελεί μια πρώτη γνωριμία με το λογισμικό του υπολογιστή. Εξηγείται η έννοια του προγράμματος , παρουσιάζονται οι βασικές κατηγορίες λογισμικού και αναλύεται περισσότερο η έννοια του Λειτουργικού Συστήματος. Αναφέρονται χαρακτηριστικά παραδείγματα από όλες τις κατηγορίες.

Δείτε το στο slideshare.net

Στη συνέχεια, οι μαθητές μεταβαίνουν στο νέο εμπλουτισμένο βιβλίο μαθητή της Πληροφορικής Γυμνασίου και εκτελούν την παρακάτω διαδραστική εφαρμογή που παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται τα προγράμματα.

Η εφαρμογή είναι δημιουργία της συναδέρφου καθηγήτριας Πληροφορικής Άννας Σαριδάκη.

Σύνδεσμος Εφαρμογής


Συνεχίζοντας θα γίνει προβολή του παρακάτω βίντεο διάρκειας 15 λεπτών, από την ιστοσελίδα της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, που έχει στόχο να γνωρίσουμε καλύτερα το λογισμικό του υπολογιστή και να εμβαθύνει τις έννοιες που παρουσιάστηκαν.

Σύνδεσμος Εκπαιδευτικού Βίντεο


Τέλος, για το υπόλοιπο της ώρας, οι μαθητές μεταβαίνουν πάλι στο νέο εμπλουτισμένο βιβλίο μαθητή της Πληροφορικής Γυμνασίου και εκτελούν την παρακάτω δραστηριότητα, στην οποία καλούνται να τοποθετήσουν κάποια λογισμικά στην κατάλληλη κατηγορία τους.

Η εφαρμογή είναι δημιουργία της συναδέρφου καθηγήτριας Πληροφορικής Άννας Σαριδάκη.

Σύνδεσμος Δραστηριότητας


Επιπλέον, ως εργασία για το σπίτι (ή αν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος να πραγματοποιηθεί μέσα στην τάξη), μπορεί να δοθούν στους μαθητές για επίλυση οι παρακάτω ερωτήσεις αυτο-αξιολόγησης για το Λογισμικό του Υπολογιστή.

Οι ερωτήσεις επιλέχθηκαν για το ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον διεπαφής τους, που πιστεύω θα “τραβήξει” περισσότερο τα παιδιά του Δημοτικού.

Σύνδεσμος Ερωτήσεων: http://edutech.mysch.gr/quiz/A5/quiz.html

Οι ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης είναι δημιουργία του καθηγητή Πληροφορικής Αντώνη Δαμιανάκη από το 1ο Γυμνάσιο Κισάμου.