Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε ένα σχέδιο μαθήματος και δυο φύλλα ασκήσεων για τη διδασκαλία της ενότητας Αποθηκευτικά Μέσα.

Θεματικός Άξονας: Γνωρίζω και χειρίζομαι τον υπολογιστή

Τάξεις: Γ΄ – ΣΤ΄

Χρόνος: 1 διδακτική ώρα (45΄)

Σχέδιο Μαθήματος: Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο τη διδασκαλία για τα αποθηκευτικά μέσα (storage media) του υπολογιστή και υλοποιείται στο σχολικό εργαστήριο ή στην αίθουσα, φυσικά με τα κατάλληλα εποπτικά μέσα. Απευθύνεται κυρίως στις τάξεις Γ΄και Δ΄ αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και στην Ε΄ και ΣΤ΄ ως επανάληψη και ανακεφαλαίωση γνώσεων.

Ξεκινάμε με την προβολή της παρακάτω παρουσίασης, η οποία δείχνει τα κυριότερα αποθηκευτικά μέσα και τις βασικές τους κατηγορίες. Γίνεται αναφορά σε βασικές χωρητικότητες, ενώ κάθε διαφάνεια ακολουθεί συζήτηση με τα παιδιά.

Η παρουσίαση αποτελεί μια τροποποιημένη έκδοση για τις μεθόδους αποθήκευσης πληροφορίας, από το τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου (δείτε την εδώ).

Δείτε το στο slideshare.net

Στη συνέχεια, θα γίνει προβολή των παρακάτω βίντεο, σχετικά μικρής διάρκειας, τα οποία έχουν ως στόχο να επεξηγήσουν και να εμπλουτίσουν περισσότερο το γνωστικό αντικείμενο.

Πρώτα θα προβληθεί ένα βίντεο για την ιστορική εξέλιξη των αποθηκευτικών μέσων. Έτσι τα παιδιά, έχουν τη δυνατότητα να δουν πως τα μέσα και οι δυνατότητες αποθήκευσης εξελίχθηκαν μέσα στην πάροδο του χρόνου.

Έπειτα θα προβληθούν 3 βίντεο μικρής διάρκειας σχετικά με το κυριότερο μέσο αποθήκευσης, το σκληρό δίσκο.

Τρισδιάστατη αναπαράσταση ενός τυπικού σκληρού δίσκου. Φαίνεται το εσωτερικό και όλα τα μηχανικά μέρη ενός σκληρού δίσκου.

Τρισδιάστατη αναπαράσταση του τρόπου λειτουργίας ενός σκληρού δίσκου και της μεταφοράς των δεδομένων του προς τον επεξεργαστή και την κύρια μνήμη.


Τέλος, ένα σύντομο βίντεο, ενός πραγματικού σκληρού δίσκου σε λειτουργία. Διακρίνονται οι κινήσεις της κεφαλής σε βασικές ενέργειες, όπως διαγραφή, αντιγραφή κτλ.


Στη συνέχεια θα προβληθούν 3 βίντεο για τον τρόπο λειτουργίας των οπτικών μέσων αποθήκευσης.

Τρισδιάστατη αναπαράσταση του τρόπου ανάγνωσης και μεταφοράς δεδομένων από ένα CD προς τον επεξεργαστή και την κύρια μνήμη.


Τρισδιάσταση αναπαράσταση του τρόπου λειτουργίας ενός CD ή DVD Player.


Τρόπος παραγωγής CD και DVD.


Τέλος, στους μαθητές δίνονται και τα παρακάτω δυο Φύλλα Ασκήσεων, για συμπλήρωση στο σπίτι. Οι μαθητές φέρνουν λυμένα τα Φύλλα Ασκήσεων στο επόμενο μάθημα και αφιερώνεται λίγος χρόνος για τις σωστές απαντήσεις και για ανατροφοδότηση.

1ο Φύλλο Ασκήσεων

Δείτε το στο slideshare.net


2ο Φύλλο Ασκήσεων

Δείτε το στο slideshare.net