Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε ένα σχέδιο μαθήματος για τη διδασκαλία της ενότητας για το υλικό του υπολογιστή.

Θεματικός Άξονας: Γνωρίζω και χειρίζομαι τον υπολογιστή

Τάξεις: Γ΄ – ΣΤ΄

Χρόνος: 1 διδακτική ώρα (45΄)

Σχέδιο Μαθήματος: Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο τη διδασκαλία για το υλικό (hardware) του υπολογιστή και υλοποιείται στο σχολικό εργαστήριο ή στην αίθουσα, φυσικά με τα κατάλληλα εποπτικά μέσα. Απευθύνεται κυρίως στις τάξεις Γ΄και Δ΄ αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και στην Ε΄ και ΣΤ΄ ως επανάληψη και ανακεφαλαίωση γνώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ξεκινάμε με την προβολή ενός ελληνικού εισαγωγικού βίντεο, που παρουσιάζει με εύκολο και κατανοητό τρόπο, τις βασικές έννοιες του υλικού και λογισμικού, των περιφερειακών συσκευών εισόδου/εξόδου και των αποθηκευτικών μονάδων. Το βίντεο αυτό μπορείτε να το δείτε παρακάτω.

Στη συνέχεια θα προβληθεί η παρακάτω παρουσίαση, η οποία επεξηγεί και παρουσιάζει αναλυτικότερα το υλικό του υπολογιστή. Σε κάθε διαφάνεια, γίνεται σχετική συζήτηση με τα παιδιά.

Δείτε το στο slideshare.net

Η παρουσίαση είναι από το διαδικτυακό υποστηρικτικό ιστότοπο του βιβλίου Πληροφορικής Γυμνασίου, που μπορείτε να δείτε εδώ.

Τέλος, στους μαθητές δίνονται και τα παρακάτω δυο Φύλλα Ασκήσεων, τα οποία συμπληρώνουν μέσα στην τάξη στον υπολειπόμενο χρόνο.

1ο Φύλλο Ασκήσεων

Δείτε το στο slideshare.net


2ο Φύλλο Ασκήσεων

Δείτε το στο slideshare.net