Στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ελλήνων Χρηστών και Φίλων ΕΛ/ΛΑΚ, μπορείτε να κατεβάσετε την ελληνική μετάφραση του γνωστού εισαγωγικού βιβλίου Πληροφορικής για παιδιά Computer Science Unplugged.

Το βιβλίο περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες, με απλές εξηγήσεις σχετικά με το εκάστοτε θεωρητικό υπόβαθρο. Προσφέρονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα και κάθε δραστηριότητα τελειώνει με ένα κεφάλαιο με τίτλο “Τι σχέση έχουν όλα αυτά;” που εξηγεί τη βαθύτερη σημασία των δραστηριοτήτων.

Πολλές από τις δραστηριότητες έχουν σχέση με θέματα μαθηματικών, π.χ. εξερεύνηση των δυαδικών αριθμών, χάρτες και γράφους, προβλήματα αναγνώρισης patterns και κατάταξης και κρυπτογράφησης. Άλλες πάλι ταιριάζουν καλά με το πρόγραμμα που διδάσκεται σε μαθήματα τεχνολογίας και την κατανόηση του πως πραγματικά λειτουργεί ένας υπολογιστής. Τα παιδιά εμπλέκονται ενεργά στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους για επίλυση προβλημάτων, στην επικοινωνία, τη δημιουργικότητα και το κριτικό πνεύμα, μέσα σε ένα πλαίσιο λογικό, συνεργασίας, εύκολα κατανοητό και διασκεδαστικό.

Για περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο πατήστε εδώ.

Εκπαίδευση
Το βιβλίο προορίζεται για την εναλλακτική διδασκαλία της Πληροφορικής σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου και μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για τους συναδέρφους καθηγητές πληροφορικής που διδάσκουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε την Ελληνική Μετάφραση του Εκπαιδευτικού Βοηθήματος :

Πληροφορική διασκεδάζοντας