Πολιτιστικό πρόγραμμα «Agenda 2030 και στατιστικές εφαρμογές»- Στατιστική έρευνα και ανάλυση (Δείκτης Μάζας Σώματος)

Πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτλο «Agenda 2030 και στατιστικές εφαρμογές» εκπόνησαν οι μαθητές του τμήματος Β3 (σχολ. έτος 2018-19) και οι εκπαιδευτικοί Παπαγεωργίου Μαρία ΠΕ03 (συντονίστρια), Παντούλα Χριστίνα ΠΕ04.01 και Ζήκου Ελένη ΠΕ02. Στο πλαίσιο του προγράμματος επιλέξαμε ως θέμα για εκμάθηση και δράση κάποιους από τους 17 Στόχους της Agenda 2030, με σκοπό οι μαθητές να είναι σε θέση να εξάγουν συμπεράσματα αφού εκπαιδευτούν σε στατιστικές δεξιότητες και ικανότητες που να τους επιτρέπουν να αναλύουν τα προβλήματα. Οι μαθητές εργάστηκαν κάνοντας έρευνα και αναλύοντας στατιστικά τα δεδομένα τα οποία συγκέντρωσαν από τον πληθυσμό των μαθητών του σχολείου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το project για τον Δείκτη Μάζας Σώματος (στόχος 3: Υγεία και Ευεξία), έναν χρήσιμο και αντικειμενικό τρόπο αξιολόγησης της σωματικής κατάστασης.

Δείτε την εργασία των μαθητών εδώ.

Αφήστε μια απάντηση