Βία και αθλητισμός, εργασία στη Φυσική Αγωγή

Εργασίες μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής

«Βία και Αθλητισμός»

Σχολικό Έτος: 2011-2012

Καθηγητές: Αλέξανδρος Κανδρέλης – Βασιλική Κεχαγιά

α) Ο πολιτισμός της κερκίδας

Εργασία μαθητών του τμήματος Γ΄3

Διατροφή και άσκηση, εργασίες στη Φυσική Αγωγή

Εργασίες μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής

«Διατροφή και Άσκηση»

Σχολικό Έτος: 2011-2012

Καθηγητές: Αλέξανδρος Κανδρέλης – Βασιλική Κεχαγιά

α) Ο ρόλος της διατροφής στην άσκηση

Εργασία μαθητών του τμήματος Β΄3

 

 » Διαβάστε περισσότερα

Οι αγώνες στην αρχαία Ελλάδα, εργασίες στη Φυσική Αγωγή

Εργασίες μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής

«Οι Αγώνες στην αρχαία Ελλάδα»

Σχολικό Έτος: 2011-2012

Καθηγητές: Αλέξανδρος Κανδρέλης – Βασιλική Κεχαγιά

α) Ο ρόλος της άθλησης στην αρχαία Ελλάδα

Εργασία μαθητών του τμήματος Α΄3

 » Διαβάστε περισσότερα