Πολιτιστικό πρόγραμμα «Agenda 2030 και στατιστικές εφαρμογές»- Στατιστική έρευνα και ανάλυση (Δείκτης Μάζας Σώματος)

Πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτλο «Agenda 2030 και στατιστικές εφαρμογές» εκπόνησαν οι μαθητές του τμήματος Β3 (σχολ. έτος 2018-19) και οι εκπαιδευτικοί Παπαγεωργίου Μαρία ΠΕ03 (συντονίστρια), Παντούλα Χριστίνα ΠΕ04.01 και Ζήκου Ελένη ΠΕ02. Στο πλαίσιο του προγράμματος επιλέξαμε ως θέμα για εκμάθηση και δράση κάποιους από τους 17 Στόχους της Agenda 2030, με σκοπό οι μαθητές να είναι

 » Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγή «Δύναμη και ενέργεια σε φυσικό και σχολικό περιβάλλον»

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-17 από από τους μαθητές του τμήματος Γ3 και τις εκπαιδευτικούς Παπαγεωργίου Μαρία ΠΕ03 (συντονίστρια) και Παντούλα Χριστίνα ΠΕ04, Ζήκου Ελένη ΠΕ02 (συμμετέχουσες).

Εικόνα1

Ακολουθούν οι σύνδεσμοι με

 » Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μεγάλοι Έλληνες της Μεγάλης Ελλάδας»

Κατά τη σχολική χρονιά 2014-15 οι μαθητές του τμήματος Γ2 συμμετείχαν στο  πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτλο «Μεγάλοι Έλληνες της Μεγάλης Ελλάδας».
Στα πλαίσια του προγράμματος οι μαθητές, μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδακτικής μεθόδου, αναζήτησαν πληροφορίες για α) θέματα Μαθηματικών – Φυσικής μέσα από ιστορικές και κοινωνικές αναφορές/διασυνδέσεις με Κάτω Ιταλία- Σικελία , β) τους μεγάλους

 » Διαβάστε περισσότερα