Εξάντας και Μέτρηση απρόσιτων αποστάσεων

Εφαρμόζοντας στην πράξη, τις γνώσεις τους στην  Γεωμετρία και την Τριγωνομετρία,  οι μαθητές του Β2 κατασκεύασαν έναν εξάντα με χαρτόνι και τον χρησιμοποίησαν για να μετρήσουν αποστάσεις που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν . Υπεύθυνη καθηγήτρια Βλάχα Β

  1. ΕΞΑΝΤΑΣ-ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΨΟΥΣ ΔΕΝΔΡΟΥΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.-ΤΙΓΚΑΣ Γ.pdf

          

2. ΕΞΑΝΤΑΣ-ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΨΟΥΣ ΔΕΝΔΡΟΥ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Κ.- ΜΑΚΡΗΣ Κ.

3.ΕΞΑΝΤΑΣ- ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΔΕΗ-Κυρτζόγλου Ι.- Μπασαρά Μ.

Αφήστε μια απάντηση