Πρόσφορο. Διαθεματική διδασκαλία στα μαθήματα της Οικιακής Οικονομίας και των Θρησκευτικών

Στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας οι μαθητές ενημερώθηκαν για την αξία της μεσογειακής διατροφής, η οποία  είναι μια κοινωνική πρακτική, ένα σύνολο δεξιοτήτων, γνώσης, πρακτικών και παραδόσεων, που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, μέσα στο χρόνο και στο χώρο, παραμένοντας στενά συνδεδεμένη με την ιστορία και την παράδοση, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα του ελληνικού λαού.— Στο μάθημα των Θρησκευτικών οι μαθητές  ενημερώθηκαν για τη θέση που έχουν τα υλικά στοιχεία, όπως  το νερό, το κρασί και ο άρτος στην Ορθόδοξη Χριστιανική Λατρεία.— Οι μαθητές  με  ομαδικό πνεύμα και  σε συνεργασία  με τις υπεύθυνες εκπαιδευτικούς, στο Εργαστήριο Χημείας του Σχολείου, ζύμωσαν, ενημερώθηκαν για τους συμβολισμούς της σφραγίδας του πρόσφορου και  σε επόμενο χρόνο γεύτηκαν  τα   ψημένα πρόσφορα.

https://drive.google.com/open?id=1WjYoicVubJIJ1UvQDDVlpQNLiJ4ZgYXx1EXKXdlrurA

Αφήστε μια απάντηση