Ευρωπαϊκή Γωνιά

Σε πολυσύχναστο σημείο του σχολικού διαδρόμου, δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Γωνιά, με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών με θέματα που ασχολείται η Ε.Ε. Τον μήνα Δεκέμβριο οι μαθητές ενημερώνονται για τα Ανθρώπινα δικαιώματα και το Βραβείο Ζαχάρωφ.Λήψη αρχείου