2017-2018

Τη σχολική χρονιά 2017 – 2018 έγινε ανασύσταση της ομάδας των καθηγητών και προστέθηκαν νέα μέλη στους μαθητές που εργάστηκαν όλη τη χρονιά με ζήλο και ενθουσιασμό.

Καθηγητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα:

 1. Γεωργία Τσούγα
 2. Γεώργιος Τσικρικώνης
 3. Γεώργιος Αργυρόπουλος
 4. Ανέστης Εξαφτόπουλος
 5. Βασιλειάδου Φωτεινή
 6. Μαρία Γκόγκου

Μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα:

 1. Γεωργία Αντωνία Κρασνίδου
 2. Θεοδώρα Ηλιάνα Κανδυλάκη
 3. Ελένη Τσεντικοπούλου
 4. Θεοδώρα Τσιρχόγλου
 5. Δήμητρα Παπαδοπούλου
 6. Δέσποινα Παναηλίδου
 7. Βασιλική Μαζαράκη
 8. Σοφία Παρθένα Σεβαστάκη
 9. Σοφία Μισαηλίδου
 10. Νικόλαος Φελεκίδης
 11. Γεράσιμος Χατζηγιαννάκης
 12. Φωτεινή Μαρία Τσούγα
 13. Ευστρατία Πότσιου
 14. Παναγιώτα Τζεβελέκου
 15. Παναγιώτα Ρούσσου
 16. Μαρία Τσικνιζίδου
 17. Έλενα Χατζημιχαήλ
 18. Γεώργιος Χασούρης
 19. Αντώνιος Μπεμπεκίδης
 20. Γεώργιος Πότσιος
 21. Ευστράτιος Παρσέλιας
 22. Ιωάννης Ντούβελος
 23. Μαρία Ιωάννογλου
 24. Γεώργιος Καλοτραπέζης
 25. Σουλτάνα Αποστολίδου
 26. Κυριακή Βογιατζή
 27. Μαρία Νταουτίδου
 28. Βασιλική Δάλλα
 29. Αικατερίνη Γκουρτζή
 30. Νικήτας Σκούρας