Ευρωπαϊκός Ύμνος

Μέσα στην τάξη του Α5, έγινε μελέτη των εθνικών ύμνων των 28 κρατών μελών της Ε.Ε. Ακολούθησε μετάφραση των εθνικών  ύμνων στα αγγλικά και για την σύνθεση του τελικού ευρωπαϊκού ύμνου επιλέχθηκαν στίχοι από όλες τις χώρες.

Επιπλέον μαθητής στον οποίο παρέχεται παράλληλη στήριξη και υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας κ. Θεοδούλης Κύργιου, ζωγράφισε τις σημαίες όλων των χωρών.

Ακούστε το demo που ακολουθεί. Όταν ολοκληρωθεί θα αναρτηθεί εκ νέου.