Στατιστική Έρευνα

Δημιουργήθηκε ηλεκτρονική φόρμα η οποία συμπληρώνεται ανώνυμα και περιέχει ερωτήσεις που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών και των πολιτών της τοπικής κοινωνίας, καθώς και την προτροπή να συμμετέχουν στις ευρωεκλογές. Για τον λόγο αυτό η φόρμα στάλθηκε στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 565 γονέων και κηδεμόνων του σχολείου με τελικό στόχο την ενημέρωση και την εξαγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων.