Σ.Ε.Ε. κλάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Σ.Ε.Ε. ΠΕ60 Νηπιαγωγών

Στυλιανή Σαραντοπούλου
Σ.Ε.Ε. με παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη για την 1η Ενότητα Νηπιαγωγείων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου
Τηλ.: 2710-227321, 2710-238314 
E-mail: sarantopouloust(-at-)sch(-dot-)gr

Κρυσταλλία Παπαγεωργίου
Σ.Ε.Ε. με παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη για τη 2η Ενότητα Νηπιαγωγείων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου
Τηλ.: 2710-227321, 2710-238314 
E-mail: krypapageo(-at-)sch(-dot-)gr

Αλεξάνδρα Νικολάου
Σ.Ε.Ε. με παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη για την 3η Ενότητα Νηπιαγωγείων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου
Τηλ.: 6941649922
E-mail: alenikola(-at-)yahoo(-dot-)gr, alenikola(-at-)sch(-dot-)gr
Ιστολόγιο:  https://adanikolaou.blogspot.com/

 

Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 Δασκάλων

Αικατερίνη Γκίνη
Σ.Ε.Ε. με παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη για την 1η Ενότητα Δημοτικών Σχολείων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου
Τηλ.: 2710-227321, 2710-238314, 2710-227320,  6944357680
E-mail:  kgini(-at-)sch(-dot-)gr

Ζαχαρούλα Καραβά
Σ.Ε.Ε. με παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη για τη 2η Ενότητα Δημοτικών Σχολείων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου
Τηλ.: 2710-227321, 2710-238314 
E-mail: zachkarava(-at-)sch(-dot-)gr

Ελένη Παπαζήση
Σ.Ε.Ε. με παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη για την 3η Ενότητα Δημοτικών Σχολείων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου.
Τηλ.: 2710-227321, 2710-238314 
E-mail:  lelpap(-at-)sch(-dot-)gr

Αντώνιος Κοκκονός
Σ.Ε.Ε. με παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη για την 4η Ενότητα Δημοτικών Σχολείων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου.
Τηλ.: 2710-227321, 2710-238314, 6944-944611
E-mail: kokkonos1(-at-)sch(-dot-)gr

Αθανασία Χρονοπούλου
Σ.Ε.Ε. με παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη για την 5η Ενότητα Δημοτικών Σχολείων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου.
Τηλ.: 2710-227321, 2710-238314
E-mail:  achronop(-at-)sch(-dot-)gr

Ελένη Σταυροπούλου
Σ.Ε.Ε. με παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη για την 6η Ενότητα Δημοτικών Σχολείων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου.
Τηλ.: 2710-227321, 2710-238314 
E-mail:  helenstavro(-at-)gmail(-dot-)com

Γεωργία Καρούντζου
Σ.Ε.Ε. με παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη για την 7η Ενότητα Δημοτικών Σχολείων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου.
Τηλ.: 2710-227321, 2710-238314 , 6944862688
E-mail:  georgiakaarountzou(-at-)yahoo(-dot-)gr

Ηλίας Μαρούδας
Σ.Ε.Ε. με παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη για την 8η Ενότητα Δημοτικών Σχολείων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου.
Τηλ.: 2710-227321, 2710-238314 
E-mail:  8syn70-pel(-at-)sch(-dot-)gr
Ιστολόγιο:  https://blogs.sch.gr/ilmarudas

Μιχαήλ Πολυχρονόπουλος
Σ.Ε.Ε. με παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη για την 9η Ενότητα Δημοτικών Σχολείων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου.
Τηλ.: 2710-227321, 2710-238314 
E-mail:  micpol(-at-)sch(-dot-)gr