Αικατερίνη Γκίνη

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Αναπληρώτρια Οργανωτικού Συντονιστή ΠΕ70 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου. Kάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πατρών. Aπόφοιτος του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ελληνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Διδασκαλείου «Ευάγγελος Παπανούτσος» του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει πιστοποιημένη γνώση της γαλλικής (Γ1) και αγγλικής γλώσσας (Β2). Yπηρέτησε στην δημόσια εκπαίδευση ως δασκάλα, διευθύντρια σχολείου, προϊσταμένη γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολική σύμβουλος στην Κορινθία, και υπηρετεί ως συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου με παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη των δημοτικών σχολείων της 1ης ενότητας της Αρκαδίας.

Έχει συμμετάσχει σε διεθνή, ευρωπαϊκά και πανελλήνια συνέδρια και εκπαιδεύσεις διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την παραγωγή σύγχρονων ιδεών και πρακτικών που αφορούν στο πραγματικό υπόβαθρο και στις προκλήσεις που συναντούν οι εκπαιδευτικοί κάθε μέρα.

Στοχεύει στην δημιουργία ενός περιφερειακού κέντρου εκπαιδευτικού σχεδιασμού στην Πελοπόννησο που θα προσφέρει ένα ευρύ πρόγραμμα καινοτόμων και πρακτικών επιμορφωτικών σεμιναρίων ειδικά σχεδιασμένων για τους εκπαιδευτικούς στην τάξη και τα στελέχη της εκπαίδευσης.