Ψηφιακό αποθετήριο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Στο ψηφιακό αποθετήριο του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου θα αναρτάται -σε συνεργασία με τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης  Εκπαίδευσης Πελοποννήσου- εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις σχολικές μονάδες, τους/τις εκπαιδευτικούς, τους/τις μαθητές/ριες αλλά και από κάθε ενδιαφερόμενο/η.

Χρήσιμοι υπερσύνδεσμοι

  Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου – Φωτόδεντρο  

  Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία  

  Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια – Αίσωπος  

  Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική  

  Εκπαίδευση Προσφύγων

  Περιγραφική Αξιολόγηση

  Προσβάσιμο Υλικό  

  Παιδαγωγική Φρενέ  

  Θεματική Εβδομάδα (Γυμνάσια)  

  Δημιουργικές Εργασίες (Λύκεια)  

  Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ  

  Μαθητεία (Μεταλυκειακό Έτος ΕΠΑΛ)