Αναπλ. Οργαν. Σ.Ε.Ε.

Αναπληρώτρια του Οργανωτικού Συντονιστή του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Πελοποννήσου, με θητεία από 05-10-2018 έως 31-07-2021 σύμφωνα με τη Φ.351.1 /47/166139/Ε3 / 05-10-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής, έχει οριστεί και τοποθετηθεί η κ. Αικατερίνη Γκίνη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων).