Αντώνιος Κοκκονός

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Ο Αντώνιος Κοκκονός υπηρετεί ως Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 της 4ης Ενότητας Δημοτικών Σχολείων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στη «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα: Ηλεκτρονική Μάθηση» (ΠΑ.ΠΕΙ.) και στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική» (Α.Π.ΚΥ.), καθώς και τελειόφοιτος του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Ε.Α.Π. Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών του σπουδών, έλαβε υποτροφία από το Ε.Π.Υ.Κ./Ι.Π.ΤΗΛ./Ε.Κ.Ε.Τ.Α. στο ερευνητικό αντικείμενο «Μεθοδολογίες Σχεδίασης Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων σε Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης» και υποτροφία αριστείας από το Ε.Α.Π. για τις επιδόσεις του στο Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση Ενηλίκων».

Έχει διδάξει σε δημόσια και ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία και έχει διατελέσει Διευθυντής Σχολικών Μονάδων. Είναι μέλος επιτροπών κριτών επιστημονικών συνεδρίων και περιοδικών και έχει πραγματοποιήσει εισηγήσεις σε συνέδρια, σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις πρακτικές άσκησης επιτυχούς εκπαιδευτικής ηγεσίας, στη σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων σε μια τεχνολογικά υποστηριζόμενη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία, στην αξιοποίηση των μαθησιακών τεχνολογιών για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διοικητική λειτουργία των σχολικών μονάδων και τη διδακτική πράξη.