Επιμόρφωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου από το Ι.Ε.Π.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την έναρξη της επιμόρφωσης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στο τελικό αναμορφωμένο πλαίσιο περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών/τριών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με βάση τα πορίσματα της πιλοτικής εφαρμογής, προκειμένου να υποστηρίξουν την εφαρμογή της στη διδακτική πράξη. Η επιμόρφωση θα είναι διάρκειας έξι (6) ωρών και υλοποιείται στο πλαίσιο […]

Περισσότερα »

Kαταγραφή επιμορφωτικών αναγκών

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου δημιούργησε ηλεκτρονική φόρμα καταγραφής επιμορφωτικών αναγκών, με στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν μέχρι την Τρίτη 5-2-2019 τη φόρμα που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2QWELxm, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις τους κατά τη σχεδίαση μελλοντικών επιμορφωτικών συναντήσεων […]

Περισσότερα »

Επιμόρφωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου από το Ι.Ε.Π.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την έναρξη της επιμόρφωσης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.», με κωδικό ΟΠΣ 5032528, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Η επιμόρφωση περιλαμβάνει τρεις Θεματικές Ενότητες: ΘΕ 1. Ο ρόλος των […]

Περισσότερα »