9ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου συμμετέχει στην οργάνωση του 9ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας, το οποίο έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Φ20.2/127415/Δ2/26-7-2018). Για το σχολικό έτος 2018-19 το 9ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας θα διεξαχθεί στις 10-13 Απριλίου 2019 παράλληλα σε 16 πόλεις: στον Άγιο Νικόλαο, στο Αγρίνιο, στον Βόλο, στο Ηράκλειο, στα […]

Περισσότερα »

Kαταγραφή επιμορφωτικών αναγκών

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου δημιούργησε ηλεκτρονική φόρμα καταγραφής επιμορφωτικών αναγκών, με στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν μέχρι την Τρίτη 5-2-2019 τη φόρμα που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2QWELxm, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις τους κατά τη σχεδίαση μελλοντικών επιμορφωτικών συναντήσεων […]

Περισσότερα »

Επιμόρφωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου από το Ι.Ε.Π.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την έναρξη της επιμόρφωσης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.», με κωδικό ΟΠΣ 5032528, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Η επιμόρφωση περιλαμβάνει τρεις Θεματικές Ενότητες: ΘΕ 1. Ο ρόλος των […]

Περισσότερα »

Χαιρετισμός ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

  Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, Με την επίσημη ανάθεση (απόφαση Διευθυντή ΠΔΕ Πελοποννήσου 11719/13-11-2018) της παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης των σχολικών μονάδων στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε), ορίζεται η έναρξη της επικοινωνίας μας. Με την ευκαιρία αυτή σας απευθύνουμε εγκάρδιους χαιρετισμούς και ευχόμαστε η νέα αυτή περίοδος να ανανεώσει, να ενισχύσει και να διαμορφώσει νέα […]

Περισσότερα »

Αποστολή ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

  Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) Πελοποννήσου εδρεύει στην Τρίπολη και έχει ως αποστολή:  Τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.). Τον συντονισμό των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Την οργάνωση της […]

Περισσότερα »