Σ.Ε.Ε. κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Σ.Ε.Ε. ΠΕ01 Θεολόγων

Νικόλαος Χριστόπουλος
Σ.Ε.Ε. με παιδαγωγική ευθύνη για την 1η Ενότητα Γυμνασίων και Λυκείων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου και επιστημονική ευθύνη για θέματα ειδικότητας όλων των σχολικών μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε. των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.
Τηλ.: 6977703041
E-mail:  : nchristopoulos(-at-)sch(-dot-)gr, nchristopoulos(-at-)sch(-dot-)gr
Ιστολόγιο: https://blogs.sch.gr/nchristopoulos/

 

Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 Φιλολόγων

Αλεξάνδρα Δημακοπούλου
Σ.Ε.Ε. με παιδαγωγική ευθύνη για την 2η Ενότητα Γυμνασίων και Λυκείων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου και επιστημονική ευθύνη για θέματα ειδικότητας όλων των σχολικών μονάδων της Αρκαδίας και σχολικών μονάδων της Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αργολίδας.
Τηλ.: 6938525253
E-mail:  alexdemako(-at-)sch(-dot-)gr

Ιωάννης Σόλαρης
Σ.Ε.Ε. με παιδαγωγική ευθύνη για την 3η Ενότητα Γυμνασίων και Λυκείων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου και επιστημονική ευθύνη για θέματα ειδικότητας σχολικών μονάδων της Μεσσηνίας και Λακωνίας.
Τηλ.: 6943153865
E-mail:  ioannis2611(-at-)gmail(-dot-)com
Ιστολόγιο: https://blogs.sch.gr/isolaris/

Βασιλίκη Αλεξανδράκη
Σ.Ε.Ε. με παιδαγωγική ευθύνη για την 4η Ενότητα Γυμνασίων και Λυκείων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου και επιστημονική ευθύνη για θέματα ειδικότητας όλων των σχολικών μονάδων της Κορινθίας και σχολικών μονάδων της Αργολίδας.
Τηλ.: 6974372278
E-mail:  vas.al83(-at-)sch(-dot-)gr

 

Σ.Ε.Ε. ΠΕ03 Μαθηματικών

Νικολέττα Ξαρχάκου
Σ.Ε.Ε. με παιδαγωγική ευθύνη για την 5η Ενότητα Γυμνασίων και Λυκείων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου και επιστημονική ευθύνη για θέματα ειδικότητας όλων των σχολικών μονάδων της Λακωνίας και σχολικών μονάδων της Μεσσηνίας και της Αρκαδίας.
Τηλ.: 2721097522, 6944415836
E-mail:  xanikole(-at-)sch(-dot-)gr, nikolxarchakou(-at-)gmail(-dot-)com

Γεώργιος Γεωργιόπουλος
Σ.Ε.Ε. με παιδαγωγική ευθύνη για την 6η Ενότητα Γυμνασίων και Λυκείων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου και επιστημονική ευθύνη για θέματα ειδικότητας όλων των σχολικών μονάδων της Κορινθίας, Αργολίδας και σχολικών μονάδων της Αρκαδίας.
Τηλ.: 6948074362
E-mail:  ggeorgiop(-at-)sch(-dot-)gr, yo.georgiop(-at-)gmail(-dot-)com

 

Σ.Ε.Ε. ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών

Κωνσταντίνος Γρίβας
Σ.Ε.Ε. για τη 15η Ενότητα Γυμνασίων και Λυκείων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου και επιστημονική ευθύνη για θέματα ειδικότητας όλων των σχολικών μονάδων Δ.Ε. της Κορινθίας, Αρκαδίας και Αργολίδας καθώς και των αντίστοιχων Ε.Κ.Φ.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου.
Τηλ.: 2710-227321, 2710-238314 
E-mail:  grivascon(-at-)sch(-dot-)gr

Δημήτρης Κελεφιώτης
Σ.Ε.Ε. για τη 16η Ενότητα Γυμνασίων και Λυκείων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου και επιστημονική ευθύνη για θέματα ειδικότητας όλων των σχολικών μονάδων Δ.Ε. της Μεσσηνίας και της Λακωνίας, καθώς και των αντίστοιχων Ε.Κ.Φ.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου.

Συγχρόνως 8:00 – 10:00 π.μ.
Τηλ.: 2710-227321, 2710-238314
Διαδικτυακά : https://minedu-gov-gr.webex.com/join/dk
Ασυγχρόνως  : E-mail:  dk(-at-)sch(-dot-)gr

 

Σ.Ε.Ε. ΠΕ06 Αγγλικής

Ουρανία Σαρρή, Ph.D., MSc
Σ.Ε.Ε. με παιδαγωγική ευθύνη για την 7η Ενότητα Γυμνασίων και Λυκείων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου και επιστημονική ευθύνη για θέματα ειδικότητας όλων των σχολικών μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου.
Τηλ.: 6978152800
E-mail:  raniasarri(-at-)sch(-dot-)gr, sarriurania(-at-)gmail(-dot-)com
Ιστολόγια:  https://usarri.blogspot.com/
https://blogs.sch.gr/raniasarri/

 

Σ.Ε.Ε. ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

Ελένη Τζανή
Σ.Ε.Ε. με παιδαγωγική ευθύνη για την 8η Ενότητα Γυμνασίων και Λυκείων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου και επιστημονική ευθύνη για θέματα ειδικότητας όλων των σχολικών μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε., καθώς και των Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού  του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου.
Τηλ.: 2710-227321, 2710-238314 
E-mail:  eltzanicoordinator(-at-)gmail(-dot-)com

 

Σ.Ε.Ε. ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών

Σταμάτης Βενέτης
 Σ.Ε.Ε. με παιδαγωγική ευθύνη για την 9η Ενότητα Γυμνασίων και Λυκείων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου και επιστημονική ευθύνη για θέματα ειδικότητας όλων των σχολικών μονάδων Δ.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου.
E-mail: staven(-at-)sch(-dot-)gr
Skype: stamatis venetis
Mobile: 6973588862

 

Σ.Ε.Ε. ΠΕ79 Μουσικής

Κυριακή Ζαχαροπούλου
Σ.Ε.Ε. με παιδαγωγική ευθύνη για τη 10η Ενότητα Γυμνασίων και Λυκείων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου και επιστημονική ευθύνη για θέματα ειδικότητας όλων των σχολικών μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου.
Τηλ.:  6946216082, 2710-227321
E-mail:  zacharopoulou(-at-)sch(-dot-)gr
Ιστοσελίδα:  http://users.sch.gr/zacharopoulou/

 

Σ.Ε.Ε. ΠΕ81 Πολ. Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων

Ιωάννης Τζωρτζάκης
Σ.Ε.Ε. με παιδαγωγική ευθύνη για τη 11η Ενότητα Γυμνασίων και Λυκείων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου και επιστημονική ευθύνη για θέματα ειδικότητας όλων των σχολικών μονάδων Δ.Ε. και Εργαστηριακών Κέντρων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου.
Τηλ.: 2710-227321, 2710-238314 
E-mail:  johntzortzakis(-at-)gmail(-dot-)com

 

Σ.Ε.Ε. ΠΕ86 Πληροφορικής

Ευστρατία Λιακοπούλου
Σ.Ε.Ε. με παιδαγωγική ευθύνη για τη 12η Ενότητα Γυμνασίων και Λυκείων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου και επιστημονική ευθύνη για θέματα ειδικότητας όλων των σχολικών μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε., καθώς και Υπεύθυνων Πληροφορικής / Νέων Τεχνολογίων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου.
Τηλ.: 6948073836                                                                                                                                                                                                       Προσωπικό ιστολόγιο: https://blogs.sch.gr/teliak/
E-mail:  teliak(-at-)sch(-dot-)gr

 

 

Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία

Ευάγγελος Παπαγιαννάκης (ΠΕ80)
Σ.Ε.Ε. με παιδαγωγική ευθύνη για τη 13η Ενότητα Γυμνασίων και Λυκείων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου και επιστημονική ευθύνη για θέματα ειδικότητας όλων των σχολικών μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε., καθώς και των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου (Μέχρι την ίδρυση των ΚΕΑ : των υφιστάμενων ΚΠΕ).
Τηλ.: 2710-227321, 2710-238314 
E-mail:  epappag(-at-)yahoo(-dot-)gr

 

Σ.Ε.Ε. ΠΕ87 Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας 

Ευθαλία Τσεγγελίδου
Σ.Ε.Ε. για τη 17η Ενότητα Γυμνασίων και Λυκείων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου και επιστημονική ευθύνη για θέματα ειδικότητας όλων των σχολικών μονάδων Δ.Ε. και των Εργαστηριακών Κέντρων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου.
Τηλ.: 6948446230
E-mail:  tsegelidu(-at-)gmail(-dot-)com

 

Σ.Ε.Ε. ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής

Νάγια (Παναγιώτα) Μποέμη

e-mail: nayaboemi(-at-)yahoo(-dot-)gr