Αποτίμηση του σχεδίου δράσης «Το beebot μας μαθαίνει… STEM»

Τα παιδιά συμπλήρωσαν ένα φύλλο αυτό-αξιολόγησης και οι εκπαιδευτικοί μία κλείδα αναστοχασμού, ώστε να αποτιμήσουμε το σχέδιο δράσης.

Το φύλλο αυτο-αξιολόγησης για τους μαθητές:Λήψη αρχείου

Η κλείδα αναστοχασμού για τις εκπαιδευτικούς:Λήψη αρχείου

«Το beebot μας μαθαίνει… STEM» : Έντομα και beebot

Λύσαμε γρίφους με έντομα. Προγραμματίσαμε τη μελισσούλα ώστε να φτάσει στη λύση του γρίφου – έντομο.

11

Από τη γύρη στο μέλι: πρώτα στην παρεούλα τοποθετήσαμε κάρτες στη σωστή σειρά ώστε να δείξουμε πως φτάνουμε από τη γύρη στο μέλι.

Έπειτα τοποθετήσαμε τις κάρτες στο διαφανές πλέγμα και προγραμματίσαμε τη μελισσούλα να περάσει από τις εικόνες με τη σωστή σειρά.

12 13

«Το beebot μας μαθαίνει… STEM» : Λουλούδια και beebot

Αρχικά δημιουργήσαμε μοτίβα με κάρτες λουλουδιών διαφόρων χρωμάτων στην παρεούλα.

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έπειτα χρησιμοποιήσαμε διάφανο πλέγμα όπου τοποθετήσαμε διάσπαρτα τις εικόνες των λουλουδιών και δώσαμε τις κατάλληλες εντολές στο beebot ώστε να περάσει με συγκεκριμένη σειρά από τα λουλούδια δημιουργώντας ένα μοτίβο. Βοηθητικά χρησιμοποιήσαμε κάρτες με τις κινήσεις της μελισσούλας.

9

Εφαρμογή beebot στο τάμπλετ- Οδηγούμε τη μελισσούλα στο λουλούδι.

Μαθησιακά αντικείμενα στο Φωτόδεντρο:

  1. «Βασικός Προγραμματισμός Ρομπότ»,
  2. «Προγραμματισμός ρομπότ με επεξεργασία δαπέδου».

10

 

«Το beebot μας μαθαίνει… STEM» : Γνωριμία με το beebot

Συζήτηση για τα ρομπότ – δημιουργία ιστογράμματος – παρατήρηση εποπτικού υλικού.

Περπατήσαμε σαν ρομπότ.

Ζωγραφίσαμε ένα ρομπότ όπως το φανταστήκαμε και του δώσαμε ένα όνομα.

1

Είδαμε βίντεο-τραγουδάκι για τα ρομπότ.

 

Γνωριμία με τη μελισσούλα – συζήτηση για τα χαρακτηριστικά της και τις λειτουργίες.

Εξοικείωση με τα κουμπιά.

2

Ζωγραφίσαμε τη μελισσούλα.

3 4

Εξοικειωθήκαμε με τα σύμβολα του beebot μέσα από κάρτες.

 

Κάναμε απλές διαδρομές, πρώτα τα παιδιά σε ρόλο ρομπότ και μετά προγραμματίσαμε τη μελισσούλα να φτάσει στο αρχικό γράμμα του ονόματός μας, χρησιμοποιώντας διαφανές πλέγμα.

5 6

 

Αποτυπώσαμε σε χαρτί τις διαδρομές μας.

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συζήτηση με τα παιδιά για το πως τους φάνηκε η γνωριμία τους με το beebot.