Το Πολυτεχνείο

Τι γιορτάζουμε στις 17 Νοέμβρη; Παρατηρήσαμε εικόνες σχετικές με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και συζητήσαμε.
Διαβάσαμε το βιβλίο του Φίλιππου Μανδηλάρα «Η εξέγερση του Πολυτεχνείου».

1 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράψαμε συνθήματα των φοιτητών του Πολυτεχνείου…

2 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φτιάξαμε το Πολυτεχνείο…

3 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή και πατρόν εδώ)

 

Και την πύλη…
4 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή και πατρόν εδώ)

 

Και το δικό μας πανό…

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάσαμε το βιβλίο της Κωνσταντίνας Αρμενιάκου «Η κυρά Δημοκρατία» και συζητήσαμε για τις έννοιες «Δημοκρατία» και «Δικτατορία».
Σχηματίσαμε με τα γραμματάκια τις δύο λέξεις.
Ομαδοποιήσαμε εικόνες σύμφωνα με το αν μας δείχνουν κάτι που αφορά τη δημοκρατία ή κάτι που αφορά τη δικτατορία.
6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Τις εικόνες τις πήραμε από εδώ)

 

Ζωγραφίσαμε ότι μας έρχεται στο μυαλό όταν ακούμε τη λέξη «δημοκρατία» και τη λέξη «δικτατορία».

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τραγουδήσαμε και δημιουργήσαμε μία ομαδική κατασκευή με το τραγούδι «τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο».

8