Το Σ, σ της Σποράς

Σκεφτήκαμε λεξούλες που αρχίζουν με τη φωνούλα «Σ» όπως «Σπορά».

Βρήκαμε το Σ, σ από τα μαγνητικά καρτελάκια και το σχηματίσαμε με ξυλάκια…

Διαβάσαμε το ποιηματάκι «Σ, σ σκουλήκι» της Παυλίνα Παμπούδη και κυκλώσαμε το Σ,σ,ς όπου υπήρχε (το ποιηματάκι από εδώ: http://nipiagogosgiapanta.blogspot.com/).

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξεχωρίσαμε εικόνες αντικειμένων που αρχίζουν με τη φωνούλα «Σ» και φτιάξαμε το σπιτάκι του Σ, σ, ς.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Καρτέλες για το σπιτάκι από εδώ: http://nipiagogosgiapanta.blogspot.com/)

 

Φτιάξαμε το παζλ του Σ. Συμπληρώσαμε το φύλλο εργασίας, κόψαμε το γράμμα και το κολλήσαμε σε χρωματιστό χαρτί. (Πηγή φύλλου εργασίας: http://elenimamanou.blogspot.com/2014/10/blog-post.html).

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κόψαμε και κολλήσαμε εικόνες που το όνομά τους αρχίζει από Σ,σ. (Πηγή φύλλου εργασίας: https://www.kindergartenstories.com/2019/08/blog-post.html).

4

Όργωμα – Σπορά – Ψωμί

Πως φτάνουμε από τον σπόρο στο φυτό; Και τι χρειάζεται ένα φυτό για να μεγαλώσει; Παρατηρήσαμε εικόνες και συζητήσαμε.

Τοποθετήσαμε εικόνες στη σωστή σειρά.

1 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζωγραφίσαμε τα στάδια ανάπτυξης του φυτού και ότι χρειάζεται για να μεγαλώσει…

2 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πως γινόταν το όργωμα παλιά και πως σήμερα; Παρατηρήσαμε εικόνες και τις τοποθετήσαμε σε σωστή σειρά.

3 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το σιτάρι στο ψωμί: τοποθετήσαμε τις εικόνες σε σωστή σειρά.

4 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Και ένα λαβύρινθο…

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή φύλλου εργασίας: http://natalinaeton5.blogspot.com/2015/11/blog-post.html)

 

Σχηματίσαμε λεξούλες σχετικές με το θέμα μας…

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή φύλλου εργασίας: https://e-children.blogspot.com/2012/10/blog-post_28.html#ixzz3FohdL2lx&i)

 

Βρίσκουμε τις λεξούλες ΟΡΓΩΜΑ και ΣΠΟΡΑ… και μία αντιστοίχηση…

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή φύλλων εργασίας: http://elenimamanou.blogspot.com/2012/11/blog-post.html)

 

Και μία ακροστιχίδα…

8

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή φύλλου εργασίας: http://taniamanesi-kourou.blogspot.com/2013/10/blog-post_31.html)

 

Βρίσκουμε πόσες φωνούλες έχουν διάφορες λέξεις… και ένα αντίστοιχο φύλλο εργασίας…

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή φύλλου εργασίας: http://dreamskindergarten.blogspot.com/2012/11/blog-post_7.html)

 

Και μία ομαδική εργασία… τα παιδιά δουλέψανε σε ομάδες μέσα σε κλίμα συνεργασίας και αλληλοβοήθειας…

10 11 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρήσαμε πίνακες ζωγραφικής με θέμα το όργωμα, τη σπορά και το ψωμί… έπειτα ο καθένας διάλεξε έναν πίνακα και τον ζωγράφισε με τον δικό του τρόπο…

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Και φυτέψαμε φακές!

14 15

 

 

 

 

 

 

 

 

Και ζωγραφίσαμε τη διαδικασία που ακολουθήσαμε για να φυτέψουμε τις φακές…

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Και φυσικά τραγουδήσαμε…. «ο γεωργός πάει στον αγρό», το όποιο ακούσαμε από εδώ.