Ορθογώνιο

Μέσα από διάφορα σχήματα ξεχωρίσαμε τα ορθογώνια.

Τοποθετήσαμε τα ορθογώνια σε σειρά από το μεγαλύτερο στο μικρότερο.

Σκεφτήκαμε αντικείμενα που έχουν σχήμα ορθογώνιο.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κόψαμε ορθογώνια, τα κολλήσαμε σε χαρτί Α4 και δημιουργήσαμε κάτι που φανταστήκαμε.

2

Τρίγωνο

Μέσα από διάφορα σχήματα ξεχωρίσαμε τα τρίγωνα.

Τοποθετήσαμε τα τρίγωνα σε σειρά από το μεγαλύτερο στο μικρότερο.

Σκεφτήκαμε αντικείμενα που έχουν σχήμα τρίγωνο.

1 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχηματίσαμε τρίγωνα με μαρκαδόρους και ξυλάκια.

Σχηματίσαμε τη λέξη «ΤΡΙΓΩΝΟ».

2 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κόψαμε τρίγωνα, τα κολλήσαμε σε χαρτί Α4 και δημιουργήσαμε κάτι που φανταστήκαμε.

3 2 4 2 5 1

Κύκλος

Μέσα από διάφορα σχήματα ξεχωρίσαμε τους κύκλους.

Τοποθετήσαμε τους κύκλους σε σειρά από το μεγαλύτερο στο μικρότερο.

Σκεφτήκαμε αντικείμενα που έχουν σχήμα κύκλο και βρήκαμε κάποια στην τάξη μας.

1 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχηματίσαμε κύκλους με πλαστελίνη και μαρκαδόρους.

Σχηματίσαμε με τα γραμματάκια τη λέξη «ΚΥΚΛΟΣ».

2 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζωγραφίσαμε αντικείμενα που έχουν σχήμα κύκλου…

3 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κόψαμε κύκλους, τους κολλήσαμε σε χαρτί Α4 και δημιουργήσαμε κάτι που φανταστήκαμε.

4

Τετράγωνο

Μέσα από διάφορα σχήματα ξεχωρίσαμε τα τετράγωνα αφού πρώτα μιλήσαμε για τα χαρακτηριστικά του τετραγώνου.

Τοποθετήσαμε τα τετράγωνα σε σειρά από το μεγαλύτερο στο μικρότερο.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σκεφτήκαμε αντικείμενα που έχουν σχήμα τετράγωνο…

Σχηματίσαμε τετράγωνα με πλαστελίνη και έπειτα στο χαρτί.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κόψαμε τετράγωνα, τα κολλήσαμε σε χαρτί Α4 και δημιουργήσαμε κάτι που φανταστήκαμε.

2