Αποτίμηση του σχεδίου δράσης «Το beebot μας μαθαίνει… STEM»

Τα παιδιά συμπλήρωσαν ένα φύλλο αυτό-αξιολόγησης και οι εκπαιδευτικοί μία κλείδα αναστοχασμού, ώστε να αποτιμήσουμε το σχέδιο δράσης.

Το φύλλο αυτο-αξιολόγησης για τους μαθητές:Λήψη αρχείου

Η κλείδα αναστοχασμού για τις εκπαιδευτικούς:Λήψη αρχείου

Αφήστε μια απάντηση