Ο χρόνος

  • Γράψαμε καλή χρονιά, σχηματίσαμε το έτος μας και φτιάξαμε χιονάνθρωπο με το 2022.

1 8 2 8

Πατρόν από εδώ: https://e-children.blogspot.com/search/label/%CE%9D%CE%95%CE%9F%20%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A3

 

  • Μιλήσαμε για τις εποχές και τους μήνες και φτιάξαμε τον κύκλο του χρόνου…

3 7