Διαδικτυακή εσπερίδα με θέμα » η διατροφή στην πρόληψη και αντιμετώπιση της Covid 19″

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και να συνδεθείτε στην εσπερίδα στο παρακάτω link

Διαδικτυακή εσπερίδα με θέμα » η διατροφή στην πρόληψη και αντιμετώπιση της Covid 19″