Σχήματα

Κάνουμε μια επανάληψη στα σχήματα
Α)κόβουμε διαφορετικά σχήματα κ μεγέθη
Β)συγκρίνουμε μεγέθη κ σειροθετούμε
Τέλος συνθέτουμε όμορφες εικόνες με αυτά!