Δημιουργίες των μαθητών στο σπίτι για την 25η Μαρτίου

Παζλ

Με αφορμή τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου μπορούμε να φτιάξουμε παζλ με εικόνες από την ελληνική επανάσταση και να συζητήσουμε με τα παιδιά μας για τα γεγονότα. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά μπορούν να ασκηθούν σε δεξιότητες όπως η παρατηρητικότητα και η ανάπτυξη προφορικού λόγου.

Ονόματα των ηρώων της ελληνικής επανάστασης

Παίζουμε με τα ονόματα των ηρώων της ελληνικής επανάστασης. Μαθαίνουμε τα ονόματα και τις συλλαβές τους χτυπώντας ένα παλαμάκι για κάθε συλλαβή. Στη συνέχεια τα παιδιά μπορούν να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας με τη βοήθεια του πίνακα αναφοράς. Το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας βοηθάει τα παιδιά να εξοικειωθούν με τη γραφή και την ανάγνωση. Σε περίπτωση που κάποιος δεν διαθέτει εκτυπωτή,μπορεί να γράψει τα ονόματα σε ένα χαρτονάκι και να εκτελέσει τη δραστηριότητα.