Το νηπιαγωγείο μας

Το 2θέσιο νηπιαγωγείο Νεροκούρου συστεγάζεται μαζί με το Δημοτικό σχολείο.

Κατά τη σχολική χρονιά 2018-19 έγινε αλλαγή αίθουσας για το νηπιαγωγείο, εντός του σχολικού κτηρίου, καθώς στη νέα αίθουσα χτίστηκαν εκ νέου τουαλέτες κατάλληλες για τα νήπια. Προϋπήρχε χρόνιο πρόβλημα με το θέμα αυτό, καθώς οι τουαλέτες του σχολικού κτηρίου ήταν κοινές για δημοτικό και νηπιαγωγείο και βρίσκονται στο υπόγειο. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων συντέλεσαν στο να λυθεί το πρόβλημα και να αναβαθμιστεί η ποιότητα φοίτησης των νηπίων.

Επίσης τοποθετήθηκαν 2 επιπλέον ανοιγόμενα παράθυρα με σίτες για την καλύτερη λειτουργία του χώρου.

Κατά τη σχολική χρονιά 2019-20 απομονώθηκε μέρος του προαυλίου χώρου με τοποθέτηση διαχωριστικών κάγκελων με σκοπό τη διαμόρφωση του χώρου κατάλληλα για τα νήπια. Με τη συμβολή του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και το σύνολο των γονέων της τάξης καθώς και προσωπική εργασία των νηπιαγωγών, έγιναν τα πρώτα βήματα διαμόρφωσης και εξοπλισμού του με κύριο μέσο τα ανακυκλώσιμα υλικά.