Εκπαιδευτικό προσωπικό

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2023-2024

Προϊσταμένη του Ν/Γ Νεροκούρου: Ψεγιαννάκη Ευαγγελία

Υποχρεωτικό πρωινό τμήμα 1: Δενδράκη Καλλιόπη

Υποχρεωτικό πρωινό τμήμα 2: Γλάβα Ευαγγελία

Προαιρετικό ολοήμερο τμήμα 1: Ψεγιαννάκη Ευαγγελία

Προαιρετικό ολοήμερο τμήμα 2: Μητσοπούλου Κωνσταντίνα

Εκπαιδευτικός Αγγλικών: Σχοινοπλοκάκη Αικατερίνη

Το Νηπιαγωγείο Νεροκούρου υπάγεται στη Διεύθυνση Π.Ε. Ν.Χανίων

 

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2022-2023

Προϊσταμένη του Ν/Γ Νεροκούρου: Ψεγιαννάκη Ευαγγελία

Υποχρεωτικό πρωινό τμήμα 1: Ψεγιαννάκη Ευαγγελία 

Υποχρεωτικό πρωινό τμήμα 2: Γλάβα Ευαγγελία

Προαιρετικό ολοήμερο τμήμα 1: Μητσοπούλου Κωνσταντίνα

Προαιρετικό ολοήμερο τμήμα 2: Γκαρνέτα Ελισάβετ

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό: Κώτσου Ελπίδα

Εκπαιδευτικός Αγγλικών: Περράκη Σμαράγδη

Το Νηπιαγωγείο Νεροκούρου υπάγεται στη Διεύθυνση Π.Ε. Ν.Χανίων

 

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2021-2022

Προϊσταμένη του Ν/Γ Νεροκούρου: Ψεγιαννάκη Ευαγγελία

Υποχρεωτικό πρωινό τμήμα 1: Ψεγιαννάκη Ευαγγελία 

Υποχρεωτικό πρωινό τμήμα 2: Σαραγιώτου Γεωργία

Προαιρετικό ολοήμερο τμήμα : Μητσοπούλου Κωνσταντίνα

Εκπαιδευτικός Αγγλικών: Κάρδαμη Ανθούλα

Το Νηπιαγωγείο Νεροκούρου υπάγεται στη Διεύθυνση Π.Ε. Ν.  Χανίων

 

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2020-2021

Προϊσταμένη του Ν/Γ Νεροκούρου: Ψεγιαννάκη Ευαγγελία

Υποχρεωτικό πρωινό τμήμα : Ψεγιαννάκη Ευαγγελία 

Προαιρετικό ολοήμερο τμήμα : Μούντη Άννα

Το Νηπιαγωγείο Νεροκούρου υπάγεται στη Διεύθυνση Π.Ε. Ν.  Χανίων

 

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2019 – 2020

Προϊσταμένη του Ν/Γ Νεροκούρου: Ψεγιαννάκη Ευαγγελία

Υπηρετούν με οργανική θέση : Δενδράκη Καλλιόπη, Ψεγιαννάκη Ευαγγελία

Υποχρεωτικό πρωινό τμήμα : Δενδράκη Καλλιόπη

Προαιρετικό ολοήμερο τμήμα :  Ψεγιαννάκη Ευαγγελία

Το Νηπιαγωγείο Νεροκούρου υπάγεται στη Διεύθυνση Π.Ε. Ν.  Χανίων

 

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018-2019

Προϊσταμένη του Ν/Γ Νεροκούρου: Ψεγιαννάκη Ευαγγελία

Υπηρετούν με οργανική θέση : Ψεγιαννάκη Ευαγγελία

Υποχρεωτικό πρωινό τμήμα : Ψεγιαννάκη Ευαγγελία κ Φουντουλάκη Αικατερίνη (παράλληλη στήριξη)

Προαιρετικό ολοήμερο τμήμα : Μούντη Άννα

Το Νηπιαγωγείο Νεροκούρου υπάγεται στη Διεύθυνση Π.Ε. Ν.  Χανίων