«Συζητήσεις γονέων εφήβων»

Έναρξη του διαδικτυακού προγράμματος με τίτλο «Συζητήσεις γονέων εφήβων» απο,

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ

Πληροφορίες εδώ:

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ‘ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΕΦΗΒΩΝ’

Νηπιαγωγείο Νεροκούρου