Εργαστήρια Δεξιοτήτων

rubiks cube orange

Εργαστήρια δεξιοτήτων που θα εκπονηθούν στο Νηπιαγωγείο Νεροκούρου κατά τη σχολική χρονιά 2022-‘23

 

1ος θεματικός κύκλος: Ζω καλύτερα-ΕΥΖΗΝ

Τίτλος προγράμματος: «Γνωρίζω το σώμα μου», Μήττα Αγορίτσα

Εντάσσεται στον κύκλο «Ζω καλύτερα- Ευ Ζην» στην θεματική ενότητα «Γνωρίζω το σώμα μου” και στηρίζεται στην καθοδηγούμενη-συνεργατική και ανακαλυπτική μάθηση, μέσω της οποίας προωθούνται οι ψηφιακές δεξιότητες αλλά και οι δεξιότητες μάθησης .

Όσον αφορά τις δεξιότητες μάθησης  μέσω των εργαστήριων /προωθούνται οι: Δημιουργικότητα, Επικοινωνία, Κριτική σκέψη, Συνεργασία Ψηφιακή επικοινωνία, Ψηφιακή συνεργασία, Ψηφιακή δημιουργικότητα, Ψηφιακή κριτική σκέψη, Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας) και οι στις ψηφιακές δεξιότητες ο Πληροφορικός γραμματισμός, ο Ψηφιακός γραμματισμός, οι Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων, οι Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, οι Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών. Ενεργοποιούνται επίσης, από τις δεξιότητες ζωής η Αυτομέριμνα, οι Κοινωνικές δεξιότητες, η Ενσυναίσθηση και Ευαισθησία,η Προσαρμοστικότητα, η Υπευθυνότητα και από τις δεξιότητες του νου η Οργανωσιακή σκέψη, η Μελέτη περιπτώσεων και Επίλυση προβλημάτων, οι Κατασκευές και παιχνίδια, οι εφαρμογές, Ρουτίνες σκέψης και ο αναστοχασμός .

Ειδικότερα, το πρόγραμμα υποδιαιρείται σε 7 εργαστήρια. Ξεκινώντας, γίνεται ανίχνευση της πρότερης γνώσης των παιδιών όσον αφορά τις έννοιες σώμα και εαυτός. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες σε συνδυασμό με τη χρήση και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, τα παιδιά βλέπουν την τοποθέτηση των οργάνων του ανθρώπινου σώματος, τις διαφορετικές λειτουργίες του πεπτικού και αναπνευστικού συστήματος και επιπρόσθετα να προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν την ταυτότητα του φύλου τους και να λύσουν σημαντικές απορίες τους, όπως σε τι διαφέρει ένα αγόρι από ένα κορίτσι, τι αλλάζει μεγαλώνοντας κτλ.

Διάρκεια : περίπου 7 εβδομάδες (5 ως 7 εργαστήρια των 2 ή 3 ωρών την εβδομάδα). Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος-Νοέμβριος 2022.

2ος Θεματικός κύκλος: Φροντίζω το περιβάλλον

Τίτλος προγράμματος: «Ξέρεις για τα Ηφαίστεια, τους Σεισμούς και τα Τσουνάμι ; Μάθε Τώρα πώς να Προστατευτείς» Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ).

Το εν λόγω πρόγραμμα στόχο έχει την έγκυρη και πολύπλευρη ενημέρωση και εκπαίδευση των μαθητών/τριών σε θέματα φυσικών κινδύνων και καταστροφών, μέσω μιας δυναμικής διαδικασίας σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο που έχει ως επίκεντρο τη βιωματική και πρακτική εξάσκησή τους, ώστε να γνωρίζουν τα φυσικά φαινόμενα και να είναι προετοιμασμένοι για να τα διαχειριστούν.

Οι μαθητές προσεγγίζουν θέματα που σχετίζονται με την Γη και τους φυσικούς κινδύνους (σεισμοί, ηφαίστεια, τσουνάμι κλπ), μέσα από την παρατήρηση και άλλες εξειδικευμένες δραστηριότητες.

Στιγμιότυπο 2023 06 16 14.22.28

 

Διάρκεια : περίπου 7 εβδομάδες (5 ως 7 εργαστήρια των 2 ή 3 ωρών την εβδομάδα). Περίοδος υλοποίησης: Δεκέμβριος 2022- Ιανουάριος ’23.

3ος Θεματικός Κύκλος: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική συναίσθηση και Ευθύνη

Τίτλος προγράμματος: «Αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα», Βασιλική Μαντζουράτου.

Οι στόχοι του προγράμματος προσδιορίζονται βάσει των Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τις εξής κατηγορίες: Δεξιότητες Μάθησης, Δεξιότητες Ζωής, Δεξιότητες του Νου και Δεξιότητες της Τεχνολογίας και της Επιστήμης.

Στο εργαστήριο δίνεται κυρίως έμφαση στις δεξιότητες της κοινωνικής ζωής, στις ρουτίνες σκέψεις και αναστοχασμού και στην παραγωγική μάθηση μέσω των Τεχνών και της δημιουργικότητας. Επιδιώκεται τα παιδιά να κατακτήσουν γνώσεις, να καλλιεργήσουν δεξιότητες και να αναπτύξουν στάσεις σεβασμού στη διαφορετικότητα στον καθημερινό τρόπο ζωής και τη συμπεριφορά τους.

Διάρκεια : περίπου 7 εβδομάδες (5 ως 7 εργαστήρια των 2 ή 3 ωρών την εβδομάδα). Περίοδος υλοποίησης: Φεβρουάριος – Μάρτιος 2023.

4ος Θεματικός Κύκλος: Δημιουργώ και καινοτομώ . Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία.

Τίτλος προγράμματος : «STE(Α)M και Εκπαιδευτική Ρομποτική μέσα από τον κύκλο του Νερού και την Υδροδυναμική»
Φορέας / εκπονητής: 3ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Παρασκευή Φώτη

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «STEM και Εκπαιδευτική Ρομποτική μέσα από τον κύκλο του Νερού και την Υδροδυναμική», έχει σκοπό να έρθουν σε επαφή οι μαθητές/-ήτριες του Νηπιαγωγείου και της πρώτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου με θέματα που αφορούν την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία.

Στόχοι του εν λόγω προγράμματος είναι τα παιδιά, να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά της μάθησης μέσα από τον προβληματισμό, να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα, να εξασκηθούν στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης, να αναπτύξουν δεξιότητες προσανατολισμού και μέτρησης αποστάσεων και να αναζητήσουν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα, όπως ο κύκλος του νερού και η υδροδυναμική.

Διάρκεια : περίπου 7 εβδομάδες (5 ως 7 εργαστήρια των 2 ή 3 ωρών την εβδομάδα). Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος –Μάιος 2023.

Τα εργαστήρια δεξιοτήτων θα εκπονήσουν οι νηπιαγωγοί Μητσοπούλου Κώνσταντίνα, Γκαρνέτα Ελισάβετ, Γλάβα Ευαγγελία , Ψεγιαννάκη Ευαγγελία, υπο το συντονισμό της προϊσταμένης Ψεγιαννάκη Ευαγγελίας.