Οδηγίες εγγραφών στο νηπιαγωγείο

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την εγκύκλιο εγγραφών ΕΔΩ!!

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα εξής:

1.Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής του υπουργείο Παιδείας, ΕΔΩ  ,η οποία θα ανοίξει στις 15 Μαΐου. Στη συνέχεια επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκετε σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας σας

2. Συμπληρώνετε διαδοχικά τα στοιχεία που ζητάει η σελίδα

3.Πριν την τελική υποβολή της αίτησης,δηλώνετε υπεύθυνα ότι ασκείτε τη γονική επιμέλεια του
τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

4.Το ατομικό Δελτίο υγείας (ΑΔΥΜ) ,το βιβλιάριο υγείας του μαθητή/τρια και πιθανή Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία =>προσκομίζονται
στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/ντρια
του Νηπιαγωγείου.

5.Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ο
γονέας/κηδεμόνας λαμβάνετε ενημερώσεις στο κινητό σας τηλέφωνο που έχετε δηλώσει κατά την ηλεκτρονική
υποβολή της αίτησης για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή επιστρέφεται
σε εσάς από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσετε. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις,
η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».
Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη
δηλωθείσα σχολική μονάδα.
Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η
αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ
53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/νη του νηπιαγωγείου
εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και
καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζει ο γονέας/κηδεμόνας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ

Προϊσταμένη: Ψεγιαννάκη Ευαγγελία

email: mail@nip-nerok.chan.sch.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28210-99519

Ώρες εγγραφών στο νηπιαγωγείο : Δευτέρα  -Παρασκευή , 08:30 -11:30 π.μ.